Starterscontract aanvragen

Vraag hier je starterscontract aan, een steunmaatregel van de Stad Gent voor starters in hoofdberoep.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Het starterscontract is een overeenkomst tussen de Stad Gent en starters of herstarters. Zo kun je voor bepaalde investeringen 40% van je uitgaven recupereren. Om in aanmerking te komen voor deze maatregel moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Starters:

 • Je bent een startende ondernemer of een beoefenaar van een vrij of intellectueel dienstverlenend beroep.
 • Je bent sinds minder dan 2 jaar onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Je onderneming is gevestigd in Gent.

Herstarters:

 • Je hebt je onderneming minstens 1 jaar onderbroken.
 • Je bent sinds minder dan 2 jaar opnieuw onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Je onderneming is gevestigd in Gent.

Met het contract verplicht je je ertoe om

 • een beroep te doen op professioneel advies gedurende 3 jaar.
 • engagementen voor cursussen te respecteren.
 • de zelfstandige activiteit minstens gedurende een ononderbroken periode van 3 jaar uit te oefenen.
 • de Stad Gent de nodige verantwoordingsstukken te bezorgen.

Bedrag

In het kader van het starterscontract kan je voor de volgende investeringen 40% van je uitgaven recupereren:

 • inschrijvings- en cursusgelden voor opleidingen voor ondernemingsdoeleinden
 • honoraria en kosten van professioneel advies en begeleiding
 • investeringen in de onderneming

De maximale totale tussenkomst bedraagt 5.000 euro, inclusief BTW.

Procedure

Aanvraag

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het online webformulier of het aanvraagformulier hier in bijlage. Idealiter heb je de nodige bewijsstukken in elektronische, respectievelijk papieren versie al bij de hand.

Gemakkelijk en snel:

 • Vul online het webformulier op deze pagina in en laat je begeleiden naar de invulvelden die je nodig hebt.
 • Upload de bewijsstukken.
 • Wens je online te ondertekenen met jouw elektronische identiteitskaart, hou deze bij de hand.

Minder snel:

 • Het aanvraagformulier kan je downloaden. Je kan het ook bestellen of persoonlijk afhalen bij het loket van het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent).
 • Het ingevulde formulier kan je opsturen of bij het OOG binnenbrengen.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

De ontvangstdatum van de volledig ingevulde subsidieaanvraag geldt als opvolgingsdatum. De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.