Gratis een onderneming starten in Gent

De Stad Gent betaalt het inschrijvingsgeld terug dat je betaalt voor je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Inhoudstafel

Beschrijving

Als startend ondernemer moet je je inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hiervoor betaal je inschrijvingsgeld bij een ondernemingsloket. De Stad Gent betaalt dit bedrag automatisch terug.

OPGELET:
Omwille van een technisch probleem is het momenteel niet mogelijk de betalingen automatisch te laten verlopen. Als je je hebt ingeschreven bij een Ondernemingsloket, zal je in de loop van de maand na de opstart van jouw onderneming een brief ontvangen. Bezorg de Dienst Economie de nodige bewijsstukken en indien je er volgens het reglement recht op hebt, krijg je jouw inschrijvingsgeld terugbetaald.

Bedrag

Het inschrijvingsgeld van 89,5 euro wordt automatisch terugbetaald.

Procedure

De startende onderneming moet naar de Stad Gent toe geen enkele formaliteit vervullen voor het bekomen van deze premie. De Stad Gent baseert zich hiervoor op de gegevens die aanwezig zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Via KBO Select maakt de Stad Gent hieruit een lijst van de nieuwe ondernemingen die in aanmerking komen voor de ondersteuning (ondernemingsnummer, naam, adres en IBAN-rekeningnummer). Na controle van de lijsten en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen betaalt de Stad Gent jouw inschrijvingsgeld terug.

Achteraf word je via een brief, die het startersbeleid van de Stad Gent verder toelicht, op de hoogte gebracht van de uitbetaling.

Stad.gent regelgevingen