Nightlifecharter

Onderteken het ethisch nightlifecharter

Via het nightlifecharter streven de nightlifesector en de Stad naar een aanbod dat open, aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen.

Het Gentse nachtleven ademt creativiteit uit en staat gekend om zijn divers aanbod voor iedereen. In dat opzicht wordt in samenwerking met de nightlifesector en de Stad Gent (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen) een nightlifecharter opgemaakt. 

Iedereen welkom

De Gentse samenleving is superdivers en elke Gentenaar heeft een gelaagde identiteit met meerdere dimensies. Gentenaars zijn m/v/x, jong/oud, kort- of langgeschoold, alleenstaand of samenwonend, hebben een seksuele oriëntatie, een sociaaleconomische positie, een cultuur, een levensbeschouwing, al dan niet een beperking, een migratieachtergrond, enz. We streven naar een solidaire stad met gelijke kansen voor elke persoon en groep, een stad waar iedereen zich betrokken voelt. Gent moet dan ook een veilige plaats zijn voor iedereen. Een plaats waar iedereen zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en de ander met respect behandelt. Deze ambitie kan je ook nalezen in de beleidsnota Gelijke Kansen en Welzijn van de Stad Gent (2020-2025).  

Met het nightlifecharter streven de Stad Gent en de Gentse ondernemers ernaar om het nightlife-aanbod open, aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor iedereen die de nacht genegen is. Een nachtleven waarin iedereen - ongeacht gender, geaardheid of herkomst - zich thuis en veilig voelt. Alle betrokken ondernemers uit de nightlifesector - van clubuitbaters tot partypromotoren - moeten het charter naleven.

Nightlifecharter: download hem binnenkort

De Stad Gent en de nightlifesector leggen de laatste hand aan het charter. Binnenkort kan je hem hier downloaden, ondertekenen en in je zaak uithangen.

De sector verbindt er zich ook toe om ervoor te zorgen dat zowel het personeel als de klanten het charter kennen. In samenspraak met alle betrokken partijen in het nachtleven zullen er ook campagnes ontwikkeld worden rond discriminatie, racisme, gendergelijkheid, grensoverschrijdend gedrag en andere zaken die niet stroken met het inclusieve karakter van het nachtleven.