“Zet als ondernemer de juiste financieringskanalen in voor de juiste doelen”

Hoe financier je je onderneming? Bie Boudolf van VLAIO vertelt hoe ze via de FINMIX innovatieve ondernemers adviseert.

Ondernemers advies geven en begeleiden naar interessante subsidies is wat Bie Boudolf (VLAIO) doet. Als dochter uit een ondernemersfamilie en vrouw van een ondernemer heeft de ondernemersmicrobe haar stevig te pakken. Zelf werkt ze van bij de opstart bij VLAIO. Tegenwoordig is ze adviseur bij het team bedrijfstrajecten waar ze zich toespitst op FINMIX. Daarbij adviseert ze innovatieve ondernemers met een financieringsvraag over de haalbaarheid van hun plan en de concrete invulling van de financiering ervan. Onlangs vertelde ze daar meer over tijdens de Starters Up Date.

Hallo Bie, jij werkt voor VLAIO en zit daar in het team bedrijfstrajecten dat ondernemers begeleidt naar de juiste financiële mix voor hun onderneming. Hoe ben je daar terecht gekomen?

“Eigenlijk ben ik al mijn ganse carrière bezig met het begeleiden van ondernemers die op zoek zijn naar subsidies of financiering. Het grootste deel daarvan ook in dienst van VLAIO. Toen we daar tijdens de financiële crisis van 2008 opmerkten dat bedrijven nog maar moeilijk aan geld voor hun onderneming geraakten, hebben we een dienstverlening opgebouwd die ondernemers aan de juiste financieringsmix moet helpen. Destijds was dat vrij innovatief en zijn er heel wat innovatieve starters gesteund. Daarom besloten we al snel om er een definitieve dienstverlening rond uit te bouwen: FINMIX. Via deze weg kunnen ondernemers hun financieringsvraag voorleggen aan experten. Zij geven ondernemers vervolgens advies over de haalbaarheid en concrete invulling van hun financieringsplan.

Waar moet je dan vooral rekening mee houden als je je onderneming wil financieren?

Het komt erop neer dat je als ondernemer de juiste financiële kanalen inzet. Kies je voor een lening of aandelenkapitaal? Hiervoor moet je weten hoeveel financiering je nodig hebt om een bepaalde periode te overbruggen en goed weten waarvoor die financiering dient. Iemand die bijvoorbeeld nog in een ontwikkelingsfase van zijn product zit, zal andere bronnen aaspreken dan iemand die al een afgewerkt product heeft. Want van een lening verwacht de bank dat die maandelijks terugbetaald wordt, no matter what. Terwijl je via een aandelenkapitaal niet onmiddellijk moet terugbetalen, maar je de investeerders op basis van je succes beloont. Natuurlijk verwachten die investeerders dan ook een hoger rendement voor het risico dat ze nemen.

Naast de financiële injecties zijn er natuurlijk ook subsidies en premies. Waarom zijn die ook belangrijk in je financieringsmix?

Het loont vaak echt wel de moeite om te onderzoeken welke premies er op federaal, Vlaams of lokaal niveau beschikbaar zijn. Een goeie tool om je hierbij te helpen is de subsidiedatabank die je een overzicht geeft van de subsidies die er op alle niveaus te vinden zijn.

Voor welke premies en subsidies zijn ondernemers bij VLAIO aan het juiste adres?

Wij focussen vooral op de transformatie van bedrijven om zo sneller te groeien. Daarnaast zijn innovatie en professionalisering ook belangrijke thema’s voor VLAIO. En natuurlijk bieden we ook veel indirecte steun door projecten en initiatieven bij dienstverleners als VOKA, UNIZO, etc. te ondersteunen.

Nu we het ook over subsidies hebben. Jij zit ook in de jury van de Starterscontracten die de Stad Gent aan startende ondernemers aanbiedt. Wat vind je van dat initiatief?

Ik vind het een heel goed initiatief van de Stad. En dan vooral omdat we de ondernemers die slagen niet enkel 5.000 euro geven. Ondernemers die een aanvraag indienen worden nog eens doorgelicht door 6 onafhankelijke experts die met een kritische blik naar hun businessplan kijken en hen vervolgens ook nuttige inzichten en raad meegeven. Stel dat een dossier niet meteen voldoet, dan stellen we de ondernemer heel wat extra vragen. In sommige gevallen moet die ook zijn/haar plan hertekenen. Zo proberen we vooral ondernemers die niet goed voorbereid zijn te behoeden voor grote fiasco’s. Krijg je een Starterscontract toegewezen, dan wil dat niet zeggen dat je met zekerheid zal slagen in je plan, maar het zou je toch al een mooie voorsprong moeten geven.

Hoe gaat de jury te werk tijdens de beoordeling van zo’n dossier?

Alle juryleden bekijken de dossier onafhankelijk en bespreken hun bevindingen vervolgens in het beoordelingscomité. Dat is niet altijd even makkelijk omdat je zo’n dossier moet beoordelen zonder extra input van de indiener en moet inschatten welk risico de ondernemer loopt. Hoe vollediger die in zijn of haar dossier is, hoe duidelijker we erover kunnen oordelen. Zijn er uiteindelijk toch nog teveel onduidelijkheden of zaken waar we niet mee akkoord zijn, dan vragen we extra info op.

Waar let je dan vooral op tijdens de beoordeling?

Iedereen bekijkt het vanuit zijn of haar expertise. Maar globaal gezien zijn er wel enkele rode draden:

  • Is het idee of plan uitvoerbaar?
  • Wat is de groeiambitie en hoe haalbaar is die?
  • Is het leefbaar voor de ondernemer?

Welke skills moet een ondernemer voor jou hebben om te slagen?

Een goeie ondernemer heeft een langetermijnvisie en moet stappen vooruit durven zetten. Daarnaast is een goede ondernemer ook iemand die luistert naar goed advies en coachable is, iemand die zich laat omringen door de juiste mensen. Al moet die wel steeds afwegen of het advies binnen zijn of haar visie past.

Om het tenslotte nog eens over de cijfers te hebben. Wat hou je best in de gaten om te zien of je goed bezig bent?

  • Draai je meer of minder omzet dan hetgeen je gebudgetteerd hebt bij de start. En waaraan kan dat liggen?
  • Weet je ook wie je klanten zijn? Want dat is toch van groot belang om snel te kunnen schakelen of bij te sturen.
  • Hou zeker ook je kosten in de gaten en neem de juiste beslissingen om er de juiste marges uit te halen. Zo komt het vaak voor dat de foodkost bij horeca aan de start nogal hoog is. Bij kledingzaken zie je vaak dat er van de eerste batch kledij teveel blijft liggen omdat ze hun publiek nog niet goed genoeg kennen, etc.
  • Zorg dat je een buffer aan financiering hebt voor onvoorziene omstandigheden.