Wattson onderneemt duurzaam met ener­gie­be­spa­rings­pro­jec­ten

De missie van bedrijf Wattson bestaat uit het verduurzamen van het vastgoedpatrimonium. De Stad Gent sprak met medeoprichter Stijn De Roo.

Het bewustzijn rond duurzaamheid groeit niet enkel bij consumenten. Ook bedrijven kiezen meer en meer de kaart van duurzaamheid en sommigen maken er zelfs hun corebusiness van. Een van die bedrijven is het Gentse Wattson. Het bedrijf werd 5 jaar geleden opgericht met de missie om het bestaande vastgoedpatrimonium te verduurzamen. Hiervoor ontwikkelt het bedrijf tal van energiebesparingsprojecten. Momenteel werken 12 mensen bij Wattson en dat doen ze vanuit Watt The Firms, een van de nieuwe creatieve werkplekken in Gent. De Stad Gent stak haar licht op bij medeoprichter Stijn De Roo voor een fijn gesprek over duurzaamheid en ondernemen in Gent.

Dag Stijn, wat doet het Gentse bedrijf Wattson?

“Wattson is een bedrijf dat energiebesparingsprojecten ontwikkelt én beheert. We willen vastgoed verduurzamen met een ontzorging voor de klant. We gaan in gebouwen allerlei soorten maatregelen nemen rond energiebesparing. Voorbeelden zijn isolatie, LED-verlichting en duurzame energie. Wij zijn eigenlijk energie-architecten. We gaan deze niet zelf installeren, maar gaan wel op zoek naar de beste oplossingen en zorgen ervoor dat deze er effectief ook komen. Belangrijk daarbij is dat we aantonen dat klanten de investeringen in deze maatregelen ook kunnen terugverdienen. Voor heel wat klanten nemen we zelfs de financiering op ons waardoor de klanten op voorhand niets betalen. Op die manier blijven we ook vaak een heel aantal jaren betrokken bij het project zodat deze investeringen zich terugverdienen.”

Heel nobel en duurzaam van Wattson. Op welk type vastgoed focust Wattson?

“We focussen voornamelijk op grote bedrijfsgebouwen of bedrijven met meerdere sites. In de praktijk gaat het meestal over woonzorgcentra, scholen, overheidsgebouwen, enz. Er moet toch minstens een energiefactuur van 50.000 euro op jaarbasis zijn. Momenteel werken we over heel België, maar we zijn ondertussen onze eerste, kleine stappen in Nederland aan het zetten. In Gent zelf hebben we bijvoorbeeld 2 projecten gedaan, namelijk woonzorgcentrum Ramen en Poel en het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain. Voor het psychiatrisch centrum werkten we als begeleider voor het uitvoeren van allerhande oplossingen. Zo hebben we onder andere extra zonnepanelen op het dak laten leggen en een intern monitoringssysteem uitgerold om de verschillende verwarmingsinstallaties te optimaliseren.”

Welke resultaten leveren die inspanningen op?

“We streven in elk gebouw naar een minimale energiereductie van 30%. Doordat we alle gebouwen vanop afstand kunnen opvolgen, kunnen we ook snel ingrijpen om nog meer te besparen door verder te verfijnen. De afgelopen 5 jaar werd voor ongeveer 30 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen gerealiseerd. Dit resulteerde in een afname van 10.000 ton CO₂ per jaar. Om te vergelijken, dit komt ongeveer overeen met de totale jaarlijkse opname van CO₂ door alle Gentse bossen. Uitgedrukt in euro’s besparen onze klanten gezamenlijk 3 miljoen euro op de energiefactuur.”

Knappe cijfers die kunnen tellen en zeker interessant voor bedrijven! Heb je nog concrete tips voor Gentse bedrijven – groot of klein – om hun energiefactuur zo laag mogelijk te houden?

“Bellen naar Wattson (Stijn lacht). Neen, alle gekheid op een stokje, je kan als bedrijf een aantal maatregelen nemen. Een eerste is de simpelste: de goedkoopste energie is … geen energie verbruiken. Dat aspect wordt vaak onderbelicht en is minstens even belangrijk als hernieuwbare energie. Verder is het ook belangrijk om inzicht te krijgen in je energieverbruik. Dit dient als basis om te zien waar er potentieel zit om te verduurzamen. Het is ook belangrijk om daarna de investeringen niet uit te stellen, maar ze juist door te voeren wanneer het kan. Liefst ook door de omslag te maken naar niet-fossiele brandstoffen. Een laatste die we niet mogen vergeten, is de verandering in gedrag. En die is vaak de moeilijkste.”

Is dat zo? Hoe merken jullie dat?

“We merken dat energie vaak wel ergens speelt bij ondernemingen of organisaties. De factuur moet uiteraard betaald worden, maar er is geen focus op energiebesparing. In het beste geval is er wel iemand die zich met energie bezighoudt, maar de wereld rond energie is complex en zal alleen maar complexer worden naar normen en installaties toe. Bedrijven lopen op dat vlak vaak nog verdwaald. Daarom is het juist goed om wél samen te werken met bedrijven die energiebesparing als corebusiness hebben. Er wordt bijvoorbeeld outsourcing gedaan voor IT, schoonmaak, HR. Waarom kan er dan rond energie ook geen andere partij mee nadenken?”

Vijf jaar geleden hebben jullie het licht op groen gezet en Wattson uit de grond gestampt. Waarom ondernemen jullie vanuit Gent?

“We wonen allemaal in of rond Gent, dus zochten we een vaste locatie in Gent. Die hebben we in Gent gevonden aan de Nieuwe Wandeling, namelijk de boeiende en creatieve werklocatie Watt The Firms. Door de start-upcultuur die er heerst én het feit dat het een duurzame locatie is, voelen we ons hier als een vis in het water. Daarnaast merken we ook dat onze ambities stroken met de ambities van de Stad Gent. Zowel het doel om naar een klimaatneutrale stad te werken tegen 2050 als het streven naar een Technologiehoofdstad in Europa maken van Gent dé ideale plek om te ondernemen. Een stad is sowieso een goede context om te innoveren want lokale besturen gaan vaak verder dan onze centrale overheden. Gent is dé ideale plek om te experimenteren. Je leert hier ook snel andere partners kennen waarmee je kan samenwerken.”

Een laatste vraag die al enkele minuten op onze lippen brandt: Hoe komen jullie eigenlijk bij de naam ‘Wattson’?

“(Stijn lacht) Wattson is een verwijzing naar Watson, het personage uit de verhalen van detective Sherlock Holmes. We vonden de verwijzing leuk omdat we vaak in oude gebouwen op zoek gaan naar allerhande opportuniteiten om te verduurzamen. Als een echte Watson analyseren we met ons vergrootglas de gebouwen om ze beter te maken. Omdat we dagelijks bezig zijn met de eenheid van vermogen en ons bedrijf inzet op energiebesparing hebben we er maar Wattson van gemaakt, met 2 t’s!”

Veel succes nog Stijn met Wattson, met 2 t’s!

Tot 10.000 euro premie voor energiebesparende maatregelen

Naast het aanbod van Gentse bedrijven zoals Wattson biedt de Stad Gent ook tot 10.000 euro aan premies voor energiebesparende maatregelen in panden bestemd voor ondernemen.