Verplichte COVID-19 test voor alle seizoenarbeiders uit oranje of rode zones

De Provincie Oost-Vlaanderen vaardigt nav corona enkele richtlijnen uit voor de land- en tuinbouwers die seizoenarbeiders tewerkstellen.

Jaarlijks stellen de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers veel seizoenarbeiders uit diverse landen tewerk. Gelet op de recente ontwikkelingen van het COVID-19 virus heeft de provincie Oost-Vlaanderen enkele extra richtlijnen opgesteld en is jouw hulp nodig.

Testen van seizoenarbeiders op het COVID-19 virus

De waarnemende gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft in een politiebesluit een aantal verplichtingen opgelegd om eventuele gezondheidsrisico’s verbonden aan de nakende seizoenarbeid onder controle te houden:

  • Seizoenarbeiders, afkomstig uit landen of regio's die de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone heeft aangeduid, moeten meteen bij aankomst in de provincie Oost-Vlaanderen een COVID-19 test afleggen. Hierbij is het belangrijk dat de seizoenarbeiders uit deze landen of regio's in afwachting van de resultaten van de COVID-19 test in quarantaine moeten.
  • Je bent als land- en tuinbouwer in de provincie Oost-Vlaanderen verplicht om dagelijks de temperatuur te nemen van de seizoenarbeiders, deze te registreren en bij verhoogde temperatuur of ziektesymptomen meteen een arts te raadplegen.
  • Seizoenarbeiders in de provincie Oost-Vlaanderen worden tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. lndien er in de groep bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting bestaat, moet de hele groep afgezonderd worden in afwachting van het testresultaat.

Onderaan dit bericht kan je alle richtlijnen nog eens rustig nalezen. Deze richtlijnen moet je als land- en tuinbouwer strikt opvolgen. De richtlijnen gaan vanaf vandaag in tot en met 31 augustus 2020

Waarom voert de Provincie Oost-Vlaanderen deze verplichtingen in?

Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen met een oranje en rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het COVID-19 virus in de provincie Oost-Vlaanderen.