Tijdelijke of startende horeca tijdens Gentse Feesten en brandveiligheid

Tijdelijke of startende horecazaken tijdens de Gentse Feesten moeten een horeca-attest met brandveiligheidsrapport of -attest hebben.

Tijdelijke of startende horecazaken kleiner dan 100 m²

Die moeten over een brandveiligheidsrapport beschikken voor de duur van de Gentse Feesten. In dit rapport bevestigt de brandweer dat de uitbating in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften is. Het rapport kan u rechtstreeks aanvragen op het mailadres preventie@bwzc.be tot uiterlijk 14/06/2019. Op dat moment moet ook de volledige aanvraag voor een horeca-attest bij het OOG zijn ingediend. Het brandveiligheidsrapport krijgt u voor 17/07/2019.

Tijdelijke of startende horecazaken groter dan 100 m²

Die moeten beschikken over een brandveiligheidsattest dat deel uitmaakt van het horeca-attest. Voor de tijdelijke horecazaken zal de geldigheidsduur gelijklopen met die van de Gentse Feesten, voor startende horecazaken zal het brandveiligheidsattest ook daarna gelden — zolang de infrastructuur niet verandert. De aanvraag van het horeca-attest en dus brandveiligheidsattest moet voor 31/05/2019 gebeuren. U krijgt het attest ten laatste op 09/07/2019.

Het is noodzakelijk voor de verwerking van uw dossier dat de aanvraag tijdig gebeurt.