Terrassen in Gent: alles wat je moet weten

Lees hier info over de terrasbelasting vanaf 16 april, het verwijderen van niet-toegelaten terrasuitrusting en het nieuwe terrasreglement.

Na 2 bijzondere jaren kijken we samen met jou hoopvol uit naar een “normaal” jaar 2022 met bloeiende horecazaken en volle terrassen in Gent. Hieronder lees je meer info over:

  • de terrasbelasting vanaf 16 april 2022
  • het verwijderen van niet-toegelaten terrasuitrusting tegen uiterlijk 1 mei 2022
  • het nieuwe terrasreglement in 2022

Terrasbelasting vanaf 16 april 2022

De vrijstelling van de terrasbelasting die al 2 jaar geldt, eindigt op 15 april 2022. Vanaf 16 april int de Stad Gent opnieuw belasting op terrassen, zowel op oorspronkelijke terrassen als tijdelijke terrassen. De horeca-uitbaters die een tijdelijk terras of tijdelijke terrasuitbreiding hebben, hebben van de Stad Gent (via Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte) al een persoonlijke mail ontvangen over de aanvraag tot verlenging van het tijdelijke terras of de tijdelijke terrasuitbreiding.

Aangezien we tot en met 15 april geen belasting op de terrassen heffen, bedraagt de belasting in 2022 8,5/12 van het jaarbedrag uit het belastingreglement.

  • Voor het oorspronkelijke terras betaal je het volledige bedrag.
  • Voor het tijdelijke terras geeft de Stad Gent een korting van 20% op de aangegeven totale oppervlakte in de vergunning.

Deze korting van 20% kennen we toe omdat het om een tijdelijke vergunning gaat én omdat in de snelprocedure voor goedkeuring van het tijdelijke terras geen detailopmetingen plaatsvonden. Hierdoor zijn er kleine afwijkingen mogelijk tussen de aangegeven en de werkelijk gebruikte oppervlakte. Horeca-uitbaters met enkel een tijdelijk terras hebben recht op deze korting voor de aangegeven totale oppervlakte in de vergunning. Bekijk hier de jaartarieven per m²

Wie geen verlenging van zijn tijdelijk terras tot eind 2022 wenst, moet dit terras verwijderen voor 15 april 2022.

Verwijder niet-toegelaten terrasuitrusting tegen uiterlijk 1 mei 2022

Op 1 april 2022 vervalt de tijdelijke vrijstelling van omgevingsvergunning voor bepaalde terrasconstructies en uitrustingen (overkappingen, windbeschutting, ...).Dat betekent dat de tijdelijke beschuttingen/overkappingen niet meer toegelaten zijn op vergunde terrassen vanaf 1 april 2022.

Bevloering die geplaatst werd op het voetpad/een parkeerstrook tijdens deze tijdelijke uitzonderingsregeling kan voorlopig behouden blijven onder de vrijstelling van omgevingsvergunningsplicht (Besluit tot vrijstelling - art. 10 - 10° vrijstelling omgevingsvergunning voor het plaatsen van seizoensgebonden, niet overdekte terrassen bij horecazaken). Deze bevloering wordt verwijderd op het einde van het terrasseizoen, ten laatste tegen 1 november 2022. Het permanent maken van dergelijke bevloering zal enkel kunnen door middel van een omgevingsvergunning en binnen de modaliteit van het nieuwe terrasreglement vanaf 2023. Neem hiervoor contact op met Balie Bouwen, bouwen@stad.gent of 09 266 79 50.

Volgende terrasuitrustingen zijn wél toegelaten: zitmeubilair, tafels, parasols en plantenbanken.

Neem ook contact op met de Balie Bouwen als je op je eigen terrein (tuin of koer) een horecaterras hebt ingericht en dit permanent wenst te behouden.

Nieuw terrasreglement in 2022

In de loop van 2022 leggen we een nieuw terrasreglement ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad, met voorziene inwerkingstreding op 1 januari 2023.

Rond juli-augustus 2022 ontvang je een nieuwe mail met informatie hoe je een lang lopende terrasvergunning kan aanvragen. Deze aanvraag zal beoordeeld worden volgens de bepalingen van het nieuwe terrasreglement dat nog ter goedkeuring voorligt. De beslissing over de permanente terrasvergunning zal vóór eind 2022 genomen worden.