Start-up Pillar verbetert je mentale veerkracht

Stad Gent sprak met Andreas Declerck, co-founder van Pillar. Zijn start-up staat op de startupmap.gent en focust op mentale gezondheid.

In zijn professioneel verleden heeft Andreas altijd een netwerkversterkende rol vervuld binnen de ondernemerswereld, gaande van corporate ventures tot acceleratoren en start-ups. Met een grote passie voor persoonlijke ontwikkeling beoogt Andreas met behulp van Pillar het belang van emotionele intelligentie te integreren in het professionele leven.

Wat is Pillar.Chat?

Andreas: Pillar.Chat is een digitaal ondersteuningsplatform dat zich toelegt op het verbeteren van de mentale gezondheid op een meetbare manier. We brengen bedrijven in rechtstreeks contact met mentale gezondheidsexperts, rekening houdend met de anonimiteit. We willen mentale gezondheidsproblemen voorkomen en de mentale veerkracht verhogen bij werknemers. Hiervoor maken we gebruik van cognitieve gedragspsychologische methodieken.

Hoe is Pillar.Chat tot stand gekomen?

Andreas: Pillar.Chat is een idee waarop we al enige tijd aan het broeden waren. Als goede vrienden zaten de broers Nimmegeers (Stef en Gil, founders van Bothrs) en ik regelmatig samen. Een topic dat regelmatig aan bod kwam, was het mentaal welzijn in België. Stef, bedrijfspsycholoog van opleiding, haalde aan dat België het 2de slechtste scoorde op vlak van mentaal welzijn binnen Europa. Een thema dat me ook nauw aan het hart lag omdat ik een tijd ervoor met een identiteitscrisis worstelde.

Terugblikkend op die donkere periode en de aanloop ernaartoe merkte ik dat er een cruciaal element in mijn leven ontbrak: wijsheid. Een thema dat niet vaak aan bod komt op school of in de werkomgeving.  Het is vaak enkel door zelfstudie dat we op een gezonde manier leren omgaan met onze emoties, zingeving en psychologische processen. Het idee voor Pillar.Chat bevatte dus van in het begin een sterke persoonlijke motivatie, naast de maatschappelijke motivering.

Gent is een goede locatie om met digitale initiatieven van start te gaan. Je vindt hier een netwerk van ondernemers die elkaar op een heel open en positieve manier beïnvloeden.

Andreas Declerck

Andreas: Het startschot voor de uitwerking van de start-up kwam door Covid19. Bij de aankondiging van de lockdown in België, alsook kijkende naar de cijfers uit eerste studies van de gevolgen in China, was het Stef al snel duidelijk dat het virus logischerwijs enorme gevolgen op het mentale welzijn zou hebben. De eerste studies uit China bevestigden dit ook.

Stef nam meteen contact op met zijn voormalige prof. Klinische Psychologie aan de UGent: prof. Ernst Koster. Hij stuurde ons aan door de focus te leggen op de versterking van de mentale veerkracht via cognitieve gedragstherapie. Vanuit deze basis bouwden we onze eerste proof-of-concept van Pillar.Chat: een laagdrempelig platform voor zorgverleners, de mensen die zich sinds het begin van de epidemie enorm hebben ingezet.

Wat was het doel van deze proof-of-concept?

Andreas: Het doel van deze proof-of-concept was om de zorgverleners tijdens hun werk te ondersteunen door ze via chat te verbinden met mentale welzijnexperts. Deze rol werd ingevuld door masterstudenten Klinische Psychologie onder leiding van prof. Ernst Koster. In deze fase was het er ons om te doen een aantal zaken te valideren. Is er vraag naar ondersteuning bij het ervaren van negatieve mentale invloeden? Hoe wordt cognitieve gedragstherapie ervaren als mentale ondersteuning? Kan een anonieme chat de drempel genoeg verlagen om externe hulp te aanvaarden?

De resultaten waren uiterst positief. Er werd vanaf dat moment gekeken om deze oplossing, met het juiste team, zodanig te schalen dat iedereen kan genieten van deze mentale ondersteuning.

Hoe willen jullie deze proof-of-concept vermarkten?

Andreas: Onze initiële proof-of-concept voor de zorgsector hebben we gratis aangeboden, om ook onze steen bij te dragen in tijden van crisis. Sinds de verdere ontwikkelingen zijn we ons gaan toeleggen op de B2B-markt. Op die markt is er meer ruimte voor duurzame bedrijfsgroei, zijn samenwerkingen mogelijk met grote organisaties en vanuit een marketingstandpunt bakent het ook mooi een doelgroep af. In deze fase onderzoeken we meerdere prototypes met eindklanten zoals Colruyt, Renewi, Ethias en vele anderen. Al deze inzichten willen we met ons gemotiveerd team omzetten in de eerste ‘pilot runs’ in september.

Kan je ons wat meer vertellen over het team?

Andreas: Het kernteam van Pillar.Chat bestaat uit 3 leden. Ruben D’Hooge, Sara Van de Kerckhove en mezelf. Het is een complementair team met de nodige vaardigheden. Ruben vult hierbij de rol in als Managing Director. Zijn focus ligt voornamelijk binnen strategie en groei. Sara, een ervaren klinisch psychologe en UI/UX designer in opleiding, brengt heel wat psychologische kennis aan tafel. Ze scherpt ook onze ‘look en feel’ aan op vlak van design en gebruik. We willen allemaal een diepgaande en kwalitatieve levensstijl voor morgen realiseren door vandaag in te zetten op het verhogen van de emotionele intelligentie.

Daarnaast mogen we zeker onze partners niet vergeten, waarbij Bothrs een zeer grote rol speelt. Stef en Gil Nimmegeers waren de originele grondleggers van Pillar.Chat, die uit hun breed netwerk de juiste mensen wisten aan te trekken om dit verhaal verder uit te bouwen. Zij springen nog regelmatig bij om enerzijds strategisch mee aan te sturen, en anderzijds om het digitale platform te ontwikkelen. Met hun initiatief ‘Health Blocks’ brengen ze Pillar.Chat veel kennis bij en wordt er al meteen gekeken naar een langdurig partnership.

De laatste partij die zeker vermeld mag worden, is de UGent en meer specifiek professor Ernst Koster. De eerste aansturingen en ondersteuning kwam mede vanuit zijn kennis en achtergrond. Deze samenwerking tussen bedrijven en academische instellingen maakt dat de juiste methodieken op de juiste manieren in de markt toegepast worden.