Stadsleverancier worden? Stel je voortaan online kandidaat

Ondernemers kunnen zich voortaan online kandidaat stellen als stadsleverancier. Daarvoor werd een nieuwe website gebouwd.

De overheid is een aantrekkelijke klant voor veel ondernemers. Alleen, hoe geraak je als ondernemer in het vizier van de diensten die aankopen voor Stad Gent, OCMW Gent, Digipolis Gent, SoGent of andere Gentse autonome gemeentebedrijven? Dat kan nu gemakkelijk online via een nieuwe website.

Gent ontwikkelde de Stadsleverancier, een website waarop ondernemers zich kunnen registreren om in aanmerking te komen voor opdrachten die onder de ‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking’ vallen. Dat zijn overheidsopdrachten die qua omvang het bedrag van 140.000 euro exclusief btw niet overschrijden en waarvoor de aankopers zelf kiezen wie ze aanschrijven.

Ondernemers melden zich aan via hun elektronische identiteitskaart of een ander identificatiesysteem, zoals de itsme-app. De Stadsleverancier laadt alle relevante gegevens op die in de Kruispuntbank voor Ondernemingen over het bedrijf aanwezig zijn. Ondernemers kunnen nog specifiek aanduiden in welke overheidsopdrachten ze geïnteresseerd zijn.

Gentse starters of nieuwe bedrijven kwamen vroeger zelden in het vizier van de verantwoordelijke aankopers. Nu kunnen ze zelf heel eenvoudig via de site aangeven dat ze met de overheid willen samenwerken. Ik hoop dan ook dat de Gentse handelaars dat massaal gaan doen.

Sofie Bracke , schepen van Economie, Handel en Digitalisering en voorzitter PuurGent

Toegankelijke en grotere lijst

Medewerkers van de Groep Gent vinden via de Stadsleverancier een toegankelijke, actuele lijst van bedrijven waaraan ze een offertevraag kunnen stellen. Zij kunnen zowel de soort als het aantal aangeschreven bedrijven selecteren in functie van de aankoop. De vijver waarin zij vissen om aan marktonderzoek te doen, wordt zo ook groter. Op die manier verzekert de Stad Gent ook dat zij zich houdt aan de wettelijk verplichting om de markt te laten spelen bij overheidsopdrachten.

Lokale ondernemers vormen de hoeksteen van een stad als Gent en verdienen dan ook alle kansen bij overheidsopdrachten van de Stad. Daarom pleiten we al lang om de toegang tot overheidsopdrachten zo makkelijk mogelijk te maken. De Stadsleverancier lost die verwachting in. De registratie is eenvoudig en elke lokale ondernemer kan zijn of haar specialisatie in de verf zetten. We hopen dan ook dat andere steden en gemeenten dit Gentse voorbeeld zullen volgen.

Jos Vermeiren , directeur UNIZO Oost-Vlaanderen