Skills Navigator moet de mismatch tussen arbeidsvraag- en aanbod aanpakken

Hoe pakt de Stad Gent de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod aan? Leer er alles over in onze podcast.

Onze arbeidsmarkt is constant in beweging. Oude jobs hebben nood aan nieuwe skills en mens en robot werken vaker samen. Werkgevers hebben er dus alle belang bij de juiste mensen aan te trekken én hen tegelijkertijd ook alle kansen en ruimte te bieden om zich constant te ontwikkelen. Maar ook de Stad Gent heeft er alle belang bij als ze zich duurzaam, sociaal en economisch wil positioneren. Astrid Faelens, coördinator bij Dienst Werk van Stad Gent, legt je in een podcast uit hoe het project Skills Navigator hiertoe kan bijdragen. 

Onze arbeidsmarkt is constant in beweging. Oude jobs hebben nood aan nieuwe skills en mens en robot werken vaker samen. Dat maakt het voor werkgevers en werknemers niet altijd even makkelijk om de juiste match te vinden. Ook in de Stad Gent vinden bedrijven moeilijk geschoold personeel voor specifieke- en knelpuntberoepen. Vooral wat betreft de digitale skills, waar de arbeidsmarkt nood aan heeft, doen we het niet altijd even goed. En dat heeft dan weer een invloed op de bedrijven die globaal moeten concurreren, innoveren en inspelen op trends. 

Daarom is het van cruciaal belang dat we als stad inzetten op kwaliteitsvol werk voor iedereen. En is het als stad belangrijk om werknemers en werkgevers te ondersteunen in de juiste matching. Het project Skills Navigator is zo’n manier om de mismatch op de markt aan te pakken. Enerzijds worden de werkgevers hiermee gestimuleerd om volop in te zetten op opleiding. Anderzijds worden werknemers aangespoord en getriggerd om zich bij te scholen en steeds bij te leren zodat ze de boot niet missen en zich via kleine inspanningen kunnen weren in de steeds veranderende omstandigheden waarin de arbeidsmarkt zich bevindt.

Meer weten?

  • Beluister de podcast met Astrid Faelens, coördinator bij Dienst Werk & Activering van de Stad Gent, waarin ze meer uitleg geeft over de Skills Navigator.