Ont­ei­ge­nings­be­sluit realisatie regionaal bedrij­ven­ter­rein R4 Oostakker

De RVB van sogent heeft op 27 maart 2024 het onteigeningsplan in het kader van bedrijventerrein R4 Oostakker definitief goedgekeurd.

De raad van bestuur van sogent heeft op 27 maart 2024 het onteigeningsplan definitief vastgesteld voor de onteigening voor algemeen nut voor de volgende percelen:

  • Een huis op en met grond te 9041 Oostakker, Smalle Heerweg 104, met een oppervlakte van 02a 09ca, kadastraal bekend onder Gent, 17° afdeling, sectie B, perceel 753/00S000.
  • Een serre op en met grond te 9041 Oostakker, Smalle Heerweg 104, met een oppervlakte van 62a 33ca, kadastraal bekend onder Gent, 17° afdeling sectie B, perceel 753/00Y000.

Het definitieve onteigeningsbesluit en alle bijhorende bijlages kan je hieronder downloaden:

Tegen dit definitief onteigeningsbesluit kan in toepassing van artikel 43 en 44 van het Vlaams Onteigeningsdecreet een beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.