Nightlifecoach: brug tussen nightli­fe­sec­tor en Stad Gent

Nightlifecoach Frederic Hautekeete vertelt over zijn rol als brugfiguur tussen de nightlifesector en de Stad Gent.

Frederic Hautekeete nightlifecoach Stad Gent

Hoe ziet het Gentse nachtleven er over vijf jaar uit? Leeft de nightlifecoach enkel ‘s nachts? En wat is het verschil tussen moeilijk en complex? nightlifecoach Frederic Hautekeete over zijn rol als brugfiguur tussen nightlife ondernemers en de Stad. 

Tijdens het interview wordt hij een aantal keer gebeld. De politie. Een clubeigenaar. De brandweer. Nachtclub Kompass is verhuisd, en opent dat weekend voor het eerst de deuren. Dat de Kompass zich aan de Vliegtuiglaan kon vestigen is te danken aan de samenwerking tussen de organisatie en de vele betrokken (stads)diensten. Om er maar enkele te noemen (heb je even): politie, scheepvaartpolitie, havenbedrijf, mobiliteitsbedrijf, brandweer, horecacoach, …

Nightlifecoach Frederic Hautekeete bracht alle partijen bij elkaar, en belegde drie vergaderingen om alles rond te krijgen. “Als ik in deze job één ding heb geleerd, is het tijd nemen”, zegt hij. “Iedereen mee in bad krijgen, gaat niet zomaar.”

Is dat wat in jouw jobomschrijving staat: iedereen mee in bad krijgen? 

Frederic: “Officieel is het mijn taak om de brug te vormen tussen de Stad en de nachteconomie. De functie van nightlifecoach is vrij recent in het leven geroepen, en hangt samen met de publicatie van het actieplan nightlife en de oprichting van de nightlife councill een aantal jaar geleden."  

Waarom was er een actieplan nodig?

Frederic: “Het actieplan is er gekomen omdat het nachtleven een belangrijke functie heeft voor de stad. De Arteveldehogeschool berekende dat het Gentse nachtleven de lokale economie in 2019 in totaal meer dan 285 miljoen euro opbracht. Nightlife lokt nu eenmaal veel bezoekers naar de stad, en die koppelen een avond uitgaan vaak aan winkelen, lekker eten, op café gaan en overnachten. Daarnaast kiezen bedrijven voor aangename en aantrekkelijke locaties voor hun werknemers, en nightlife vormt een factor in het beslissingsproces. Tegelijk weten we dat het nachtleven voor de stad uitdagend kan zijn.” 

Uitdagend of moeilijk? 

Frederic: “Het was tot voor kort moeilijk omdat het uitdagend is. Zo zijn er heel wat stadsdiensten betrokken bij het nachtleven, en die kijken allemaal vanuit hun eigen perspectief naar de sector. Als nightlife-ondernemer moet je aandacht hebben voor elk van die perspectieven, wat nogal overweldigend kan zijn. Mijn taak is om de Stad en de ondernemers dichter bij elkaar te brengen, en de toekomst van de sector te ondersteunen.”

Wat is de rol van de nightlife council? 

Frederic: “De council is een gemengde groep van nightlife-ondernemers, onafhankelijke experten en vertegenwoordigers van de stadsdiensten, die vier keer per jaar samenkomt rond specifieke thema’s zoals veiligheid en preventie. De rol en samenstelling van de council evolueren voortdurend, naarmate bepaalde thema’s afgevinkt worden komen er weer andere op de agenda. Als ondernemer kan je onderwerpen aankaarten door jezelf kandidaat te stellen voor de council, leden aan te spreken of mij te contacteren.” 

We hadden al een horecacoach. Wat is het verschil met de nightlifecoach? 

Frederic: “De horecacoach komt vooral tussen bij overlast en geschillen. De rol van de nightlifecoach vertrekt vanuit een andere doelstelling, en gaat over samenwerking en bouwen aan de toekomst van de sector. Het is soms wel nog verwarrend, merken we. Op zich is dat geen probleem. De horecacoach speelt me vragen door en vice versa. Onze bureaus staan dicht bij elkaar (lacht).”

Wat is al dan niet nachtleven? Vallen cafés onder nightlife of horeca?

Frederic: “In het actieplan wordt nightlife omschreven als collectieve muziekbeleving, plekken waar mensen samenkomen om naar muziek te luisteren en te dansen. Dat kunnen eenmalige events zijn, zoals een open air, of cafés waar na één uur ‘s nachts plaatjes gedraaid worden.” 

De komende jaren zetten we in op co-creatie met nightlife-ondernemers. Er is zoveel meer mogelijk als we de handen in elkaar slaan.

Frederic Hautekeete , Nightlifecoach Stad Gent

Wat vind je zelf fijn aan deze job? 

Frederic: “Voelen dat dingen in de juiste richting schuiven. Ik heb zelf een café uitgebaat, dus ik ken dit leven, de mensen, de schoonheid en de uitdagingen. Persoonlijk was ik na tien jaar achter de toog toe aan iets nieuws. En in deze rol kan ik een verschil maken. Dat merk ik bij situaties zoals de nieuwe locatie van Kompass, en recente acties zoals de toolbox voor nightlife-ondernemers, het geluidsplan, drugbeleid en het nightlifecharter.”

Waar zet jij de komende jaren op in? 

Frederic: “Ik kijk graag naar steden als Eindhoven en Utrecht, waar het bestuur al langer inzet op co-creatie met nightlife-ondernemers. Die richting wil ik ook graag uit. Er is zoveel meer mogelijk als we de handen in elkaar slaan.”

Zijn er al concrete co-creatieprojecten? 

Frederic: “Een mooie case is die van de Overpoort. Daar werken ondernemers, politie, de Stad en heel wat andere partners steeds beter samen op vlak van drugbeleid. En vanuit die succeservaringen groeien andere ideeën. Wat als we samen investeren in onze straatverlichting? Intussen is er een beeldkwaliteitsplan voor de hele straat, en daar stopt het niet. Wat als we de straat een andere uitstraling geven? Projectbureau Ruimte van de Stad Gent werkt momenteel met de ondernemers en de stadsdiensten aan een nieuwe inrichting van de Overpoort om er een veilige, aantrekkelijke openbare ruimte te creëren."

Hoe ziet het Gentse nachtleven er over vijf jaar uit? 

Frederic: “Bloeiend (lacht). Over vijf jaar hebben we naast de klassieke uitgaansgebieden - zoals Sint-Jacobs, Vlasmarkt, Korenmarkt en Overpoort -  een aantal goede locaties voor tijdelijke projecten in en rond de stad. Nightlife-ondernemers vinden hun weg naar de nightlifecoach om vernieuwende concepten te realiseren. We verwelkomen festivalorganisatoren en eenmalige events. Ondernemers en de Stad co-creëren een aantrekkelijke nachteconomie, die het leven voor alle betrokken partijen - zowel ‘s nachts als doorheen de dag - aangenamer maakt. Laat ons over vijf jaar eens kijken hoe ver we gekomen zijn.”