Nieuw terrasreglement vanaf 1 juli: dit zijn de nieuwigheden

Het nieuwe terrasreglement treedt vanaf 1 juli 2022 in werking. Ontdek de nieuwigheden en wijzigingen.

De terrassen in Gent zorgen voor een bruisende stad. De Stad Gent is dan ook voorstander van meer, grotere en mooiere terrassen mét respect voor de leefkwaliteit van de buurt. Vanaf 1 juli 2022 treedt een nieuw terrasreglement in werking dat goedgekeurd werd op de Gentse gemeenteraad van 27 juni 2022. Hieronder lees je alle nieuwe regels en wijzigingen in het nieuwe terrasreglement. Voor uitbaters die hun tijdelijke coronaterrassen of terrasuitbreidingen tot en met 31/12/2022 hebben verlengd, kunnen in de periode tussen 1 juli en 1 september 2022 deze tijdelijke coronaterrassen of terrasuitbreidingen als lang lopende terrasvergunning (9 jaar) aanvragen.

Tijdelijke coronaterrassen of terrasuitbreidingen

Voor de uitbaters die hun tijdelijke coronaterrassen of terrasuitbreidingen tot en met 31/12/2022 hebben verlengd, kunnen in de periode tussen 1 juli en 1 september 2022 deze tijdelijke coronaterrassen of terrasuitbreidingen als lang lopende terrasvergunning (9 jaar) aanvragen. De aanvraag zal beoordeeld worden volgens de bepalingen van het nieuwe terrasreglement. De beslissing over de terrasvergunning zal vóór eind 2022 genomen worden. Dit is een afwijking van de behandelingstermijn van 30 dagen. Begin juli ontvangen de betrokken uitbaters hierover een mail van de Stad Gent (Inname Publieke Ruimte). 

Nieuwigheden en wijzigingen terrasreglement

Termijnen

 • Nieuwe terrassen worden niet meer vergund voor onbepaalde duur, maar voor periodes van 9 jaar.
 • Zoals voorheen kan een pop-up horecazaak een terrasvergunning aanvragen voor max. 4 x 30 dagen per kalenderjaar. De terrasvergunning vervalt van rechtswege indien de toegestane duur voor de uitbating van een pop-up horecazaak of andere termijn waarvoor de terrasvergunning is verleend, verstrijkt.  
 • De behandelingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de ontvankelijkheid. Dat wil zeggen vanaf de datum van het plaatsbezoek en de ondertekening van het aanvraagformulier. Daarna volgt een beslissing door het college van burgemeester en schepenen. De behandelingstermijn kan opgeschort worden indien een andere procedure loopt (bv. regularisatie van een omgevingsvergunning voor windschermen).

Voorwaarden terrasmeubilair

 • Terrasmeubilair op zomeropstellingen (naast de basisopstelling is dit een bijkomende terrasopstelling van 15 februari tot en met 15 november, bv. op de pleinen Vrijdagmarkt of Korenmarkt) moet volledig verwijderd worden van 15/11 tot 15/2 en mag tijdens die periode niet gestockeerd worden op het openbaar domein. 
 • Enkel zaakgebonden publiciteit op het terras is toegestaan, dat wil zeggen: enkel reclame en naamvoering die te maken heeft met de eigen horecazaak die uitgebaat wordt op het perceel van het terras (enkel dus de naam van de zaak alsook beperkte publiciteit van een drankmerk). Niet-zaakgebonden publiciteit op het terras is niet toegestaan.
 • Terrasuitrustingen moeten verwijderbaar zijn op eenvoudig verzoek. Op doorgangen voor hulpdiensten en/of opstelplaatsen voor brandweerladderwagens moeten de terrasuitrustingen door 1 persoon individueel en manueel verwijderbaar zijn. 
 • De uitbater van het terras is verantwoordelijk voor de reinheid/netheid in de onmiddellijke omgeving van het terras (zie het Politiereglement op de reinheid en gezondheid in de stad).

Voorwaarden terraszone

 • Je kan nu ook de terraszone die tegen je gevel staat verplaatsen naar de parkeerstrook voor je eigen gevel indien je een obstakelvrije doorgang van min. 1,50 m kan garanderen en de terraszone op de parkeerstrook groter is.

Terrasinplantingsplannen (TIPs)

 • De Stad Gent kan meer terrasinplantingsplannen (TIPs) opmaken om de algemene terrasbeleving in harmonie te brengen met de gebouwen, de toegankelijkheid, de logische looplijnen en andere inrichtingen zoals bv. parkeerplaatsen of fietsenrekken.

Bevloering van je terras

 • Een bevloering is mogelijk bij een helling of een oneffen ondergrond. Hiervoor is een omgevingsvergunning vereist.

Inwerkingtreding nieuw terrasreglement: 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 treedt het nieuwe terrasreglement in werking voor alle nieuwe aanvragen. Een aanvraag van een terrasvergunning doe je online. 
De Stad Gent voorziet in het najaar ook een inspirerend kijkboek voor aanvragers van een horecaterras. Meer info hierover ontdek je later op deze pagina. 

Voor wie is dit van toepassing?

 • Heb je als horeca-uitbater een tijdelijk coronaterras of een tijdelijke terrasuitbreiding? Dan ontvang je eerdaags van de Stad Gent nog een mail met de mogelijkheid om een langdurige vergunning (9 jaar) aan te vragen. Zie uitleg hierboven.
 • Heb je nog geen terras en wil je een terras voor je horecazaak? Lees het nieuwe reglement na en vraag een terrasvergunning aan. 
 • Heb je al een langlopende terrasvergunning? Lees dan het nieuwe terrasreglement via onderstaande link zeker na omdat de regels met betrekking tot controle en handhaving in het nieuwe terrasreglement ook voor jou van toepassing zijn. 
 • Neem je een horecazaak met een langlopende terrasvergunning over? Lees het nieuwe terrasreglement na en vraag een nieuwe terrasvergunning aan.