“Micro-ondernemingen zijn de humus van een samenleving”

Wist je dat micro-ondernemingen en KMO's in Vlaanderen voor 90% van de jobcreatie zorgen?

Leve de kleine en middelgrote ondernemer, want zaterdag 27 juni vierden we de internationale dag van de kleine ondernemingen. En dat moeten we vieren, want wist je dat KMO’s en micro-ondernemingen in Vlaanderen goed zijn voor 90% van de jobcreatie? Het overgrote deel, 80%, hiervan zijn micro-ondernemingen. Maar wat zijn dat nu juist. En waarom moeten we ze koesteren? We vroegen het aan Lens Lapauw en Lore Beckers , die als microkredietverleners bij Microstart Gent en Hefboom dagelijks met micro-ondernemers in contact komen.

Micro-ondernemingen, wat zijn dat nu exact?

Lens: “De exacte definitie van een micro-onderneming is een bedrijf met minder dan 10 personeelsleden en een omzet lager dan €250.000 per jaar.”

Lore: “Dat wil dus zeggen dat heel veel bedrijven in België en Vlaanderen onder deze noemer vallen. Ze zijn vaak ook zeer zichtbaar in het straatbeeld. Micro-ondernemers zijn koffiebars, fietsherstellers, tatoeëerders, bakkers, beenhouwers, enz.”

Lens: “Je vindt de micro-ondernemingen eigenlijk terug in alle sectoren gaande van horeca en detailhandel, over transport, bouw, ambachten of de dienstensector.”

Waarom zijn die micro-ondernemingen zo belangrijk?

Lens: "Micro-ondernemingen zijn de humus van de samenleving. Ze zorgen voor jobcreatie, laten wijken en buurten opleven, versterken de sociale controle of zorgen voor heel veel gezinnen voor een inkomen.”

Lore: “Micro-ondernemers genereren dus een leefbaar inkomen voor zichzelf of anderen, zonder afhankelijk te moeten zijn van de overheid. Ze dragen positief bij tot onze welvaart. Zowel economisch gezien, als psychologisch hebben die micro-ondernemingen dus een positieve maatschappelijke impact.”

Valt er een profiel te plakken op de micro-ondernemer?

Lens: “Je vindt er zowel hoogopgeleide profielen in terug als jongeren of 50 plussers die afgeschreven zijn op de jobmarkt en vrouwen, vluchtelingen, mensen met een migratie-achtergrond die al dan niet gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt, laag opgeleiden of werklozen. Een heel breed gamma aan mensen die allemaal goeie ideeën hebben, maar niet altijd hun ding of de weg vinden op de reguliere arbeidsmarkt en bij gevolg zelf met iets aan de slag gaan.

Wat zijn de grootste bedreigingen voor micro-ondernemers?

Lore: “Micro-ondernemers hebben vaak weinig financiële buffers wat maakt dat ze extra kwetsbaar zijn voor tegenvallers zoals de coronacrisis vandaag. Dit wordt nu extra voelbaar omdat vele van onze klanten omwille van hun financieel kwetsbare situatie niet in aanmerking komen voor de overbruggingskredieten die n.a.v. de coronacrisis werden gelanceerd. Ze vallen uit de boot. Dat zou niet mogen.”

Lens: “Veel van die micro-ondernemers zijn de klassieke zelfstandigen. Mensen die een idee omzetten in een eigen zaak. Maar die doelgroep is vrij breed en niet iedereen heeft dezelfde startkansen. Zeker sinds de financiële crisis van 2008 zijn banken nog strenger geworden tegenover kleine ondernemingen en personen in een kwetsbare situatie. Cijfers tonen aan dat gemiddeld 23% van de aangevraagde kredieten geweigerd wordt. En dat is jammer, want vaak hebben die heel goeie ideeën. Gelukkig kunnen zij daarom toch een beroep doen op een micro-krediet.”

Lore: “Maar dat weten veel mensen niet. Nochtans is het een interessant instrument. Zo heb je bij Impulskrediet vaak geen eigen inbreng nodig. Wij vragen in principe ook geen persoonlijke borgstelling. Dat is anders bij banken.”

Hoe werkt dat dan, zo’n microkrediet?

Lens: "Micro-ondernemers met een goed idee die niet via de klassieke manier aan financiering voor hun project geraken kunnen een microkrediet van € 500 tot € 25.000 aanvragen. Soms is dat gewoon wat geld voor een nieuwe naaimachine die dringend moet aangeschaft worden omdat de machine het begeven heeft en er veel bestellingen zijn, maar de ondernemer die zich niet kan permitteren omdat er nog geen geld gestort is. Evengoed gaat dat over iemand die een koffiebar wil opstarten en van de bank geen lening krijgt omdat ze er niet in geloven. Op zo’n moment kunnen ze in Vlaanderen dan terecht bij Microstart of Hefboom.”

Lore: ”De microkredietwerkingen zijn zeer laagdrempelig. Aanvragers kunnen makkelijk contact opnemen en samen bekijken we dan wat hun idee is en of ze bij ons aan het juiste adres zijn voor een lening. Die is bedoeld als een investeringskrediet in de brede zin van het woord: denk aan de aankoop van materiaal, voorraad, of de huurwaarborg van een pand.”

Lens: “Meer nog, samen met onze experten maken we een plan op. Want een goed idee faalt soms ook omdat het plan niet klopt en dat proberen we te vermijden. We zijn een vzw, we maken geen winst, maar moeten dus ook zorgen dat we geen verliezen draaien. Ondernemers doen er daarom soms tot een jaar over om dat krediet te krijgen, maar de kans op slagen is wel groter.”

Lore:” Eenmaal goedgekeurd krijgen ze bij Impulskrediet ook tot 2 jaar gratis begeleiding van een vrijwilliger die hun situatie en zaak opvolgt. De combinatie van die aanpak maakt dat de slaagkansen drastisch verhogen van onze micro-ondernemers. Ongeveer 82% van de micro-ondernemers die we bij Impulskrediet financierden, is na 2 jaar nog steeds actief.”