Markten en ambulante handel maatregelen Covid19

Richtlijnen en tips om jouw ambulante handelsactiviteiten vlot en veilig te laten plaatsvinden.

Het opnieuw opstarten van deze activiteiten kan op voorwaarde dat je rekening houdt met verschillende maatregelen die zorg dragen voor jouw veiligheid en de veiligheid van de klanten.  

 

De eenmalige verkoop voor het goede doel (occasionele verkopen met een niet commercieel karakter) zijn tot en met 13 december verboden.  

Ook huis-aan-huis verkoop voor het goede doel of een systeem met afhaling zijn verboden.

 (rondrijdende) ambulante handel

Elke ambulante handelaar die een abonnement of vergunning heeft van Stad Gent mag de bestaande activiteiten hervatten. Hou daarbij wel rekening met de volgende richtlijnen en voorwaarden.

 • De verkoop of ambulante handelsactiviteit mag ook enkel plaatsvinden op de vergunde locatie en tijdstip.
 • Enkel de vergunde producten mogen verkocht worden. Het assortiment uitbreiden is niet toegelaten.
 • Voorzie een duidelijke afbakening van de wachtrij met linten of naders en breng in de wachtrij een markering van 1,5 meter afstand aan. 

Rondrijdende ambulante handelaars moeten bovendien ook rekening houden met onderstaande voorwaarden:

 • Je route mag niet afwijken van het vergunde traject. 
 • Je mag enkel stoppen als de klanten een teken geven dat ze iets willen kopen. Blijven staan op dezelfde plaats is verboden. 
   

Meer tips en richtlijnen vind je hier.

Richtlijnen voor de markten

Hou rekening met onderstaande maatregelen:

Looprichting

Op elke markt is er een bepaalde looprichting voorzien en zijn er aparte in- en uitgangen. Dit om voldoende afstand te kunnen bewaren tussen de bezoekers.

Handhygiëne

Elke marktkramer voorziet hand- of alcoholgel om de handen te wassen/ontsmetten.

Op de grotere markten voorziet Stad Gent ook de nodige hand- of alcoholgel bij de in- en uitgang.

Mondmasker

Mondmaskers zijn verplicht voor alle marktkramers, hun personeelsleden en alle klanten.  

Tellen bezoekers

Aan de ingang van de grotere markten worden bezoekers geteld. Dit om te vermijden dat er te veel bezoekers tegelijkertijd op de markt rondlopen en om het marktbezoek voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.

Voedingswaren en drank

Drank en voeding mogen niet ter plekke geconsumeerd worden. Je mag dus ook geen proevertjes aanbieden.

Jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn niet toegestaan op basis van het nieuwe Ministerieel Besluit van 1 november 2020.

De regelgeving rond welke producten wel en niet mogen verkocht worden, wijzigt regelmatig. Twijfel je als marktkramer of je jouw product mag verkopen? Neem contact op met de dienst Markten en Foren. 

Tips voor een veilige heropstart

 • Klanten mogen de producten kopen en meenemen, maar iets ter plaatse consumeren is absoluut verboden. Er mogen ook geen tafels, stoelen of andere voorwerpen opgesteld worden die uitnodigen om ter plekke te consumeren.
   
 • Vlaggen, aankondigingsborden of andere uitstallingen zijn verboden. Dit om de vlotte circulatie op het openbaar domein te kunnen garanderen en de maximaal beschikbare ruimte vrij te laten om de afstand te kunnen bewaren.
 • Zorg ervoor dat er steeds een afstand kan bewaard worden van 1,5 meter.
   
 • Voorzie handgels of ontsmettingsmiddelen voor personeel en voor de klanten.
   
 • Zorg voor een systeem waarbij de klant enkel het product dat hij koopt kan aanraken. Ook als verkoper mag je het product zo weinig mogelijk aanraken. 
 • Stimuleer elektronisch betalen, bij voorkeur contactloos (vb Payconiq, Bancontact, …)
   
 • Plaats waar mogelijk een plexischerm. Zo bescherm je jezelf én je klanten tegen uitgeademde druppeltjes die virusdeeltjes kunnen bevatten.
   

Meer info over een veilige heropstart vind je bij VLAIO en in de gids voor de opening van de handel van de Federale Overheidsdienst Economie. 

Afficheer de basisregels

Hang de affiche met basisregels op

Met deze affiche herinner je jouw klanten aan de basisregels. Druk ze af en hang ze zeker uit aan jouw kraam.