Markten en ambulante handel coronavrij opstarten

Richtlijnen en tips om jouw ambulante handelsactiviteiten vlot en veilig opnieuw op te starten.

Vanaf 11 mei mogen ambulante handelaars hun activiteiten weer uitvoeren en vanaf 18 mei mogen er opnieuw markten plaatsvinden.

Het opnieuw opstarten van deze activiteiten kan op voorwaarde dat je rekening houdt met verschillende maatregelen die zorg dragen voor jouw veiligheid en de veiligheid van de klanten.  

Heropstart van (rondrijdende) ambulante handel

Elke ambulante handelaar die een abonnement of vergunning heeft van Stad Gent mag de bestaande activiteiten hervatten. Hou daarbij wel rekening met de volgende richtlijnen en voorwaarden.

 • Nieuwe activiteiten worden voorlopig niet toegestaan.
 • De verkoop of ambulante handelsactiviteit mag ook enkel plaatsvinden op de vergunde locatie en tijdstip.
 • Enkel de vergunde producten mogen verkocht worden. Het assortiment nu uitbreiden is niet toegelaten.
 • Voorzie een duidelijke afbakening van de wachtrij met linten of naders en breng in de wachtrij een markering van 1,5 meter afstand aan. 

Rondrijdende ambulante handelaars moeten bovendien ook rekening houden met onderstaande voorwaarden:

 • Je route mag niet afwijken van het vergunde traject. 
 • Je mag enkel stoppen als de klanten een teken geven dat ze iets willen kopen. Blijven staan op dezelfde plaats is verboden. 
   

Meer tips en richtlijnen vind je hier.

Heropstart van markten

De nationale veiligheidsraad heeft beslist dat de markten onder bepaalde voorwaarden vanaf 18 mei opnieuw open mogen. De brocante-, boeken- en ambachtenmarkt blijven nog even gesloten.

Hou rekening met onderstaande maatregelen:

Marktplaats

Enkel marktkramers die een abonnement hebben kunnen naar de markt komen. Dit is nodig om het maximum aantal kramen per markt (50) niet te overschrijven.

De Vrijdagmarkt kan uitbreiden naar het Walter De Buckplein en Bij Sint-Jacobs waardoor alle standhouders met een abonnement een plek krijgen.

In Ledeberg mogen de voedings- en bloemenkramen elke week komen. De andere standhouders kunnen hun plek innemen na loting door de marktcontroleurs. Deze maatregel is in Ledeberg noodzakelijk omdat de markt niet kan ontdubbeld worden. 

Looprichting

Op elke markt is er een bepaalde looprichting voorzien en zijn er aparte in- en uitgangen. Dit om voldoende afstand te kunnen bewaren tussen de bezoekers.

Handhygiëne

Elke marktkramer voorziet hand- of alcoholgel om de handen te wassen/ontsmetten.

Op elke markt voorziet Stad Gent ook een wasbak waar je de handen kan wassen.

Mondmasker

Mondmaskers zijn verplicht voor alle marktkramers, hun personeelsleden en alle klanten.  

Tellen bezoekers

Aan elke ingang worden bezoekers geteld. Dit om te vermijden dat er te veel bezoekers tegelijkertijd op de markt rondlopen en om het marktbezoek voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.

Voedingswaren en drank

Drank en voeding mogen niet ter plekke geconsumeerd worden. Je mag dus ook geen proevertjes aanbieden.

Tips en richtlijnen voor een veilige heropstart

 • Klanten mogen de producten kopen en meenemen, maar iets ter plaatse consumeren is absoluut verboden. Er mogen ook geen tafels, stoelen of andere voorwerpen opgesteld worden die uitnodigen om ter plekke te consumeren.
   
 • Indien je drank verkoopt, mag deze enkel ongeopend verkocht worden. Dit om consumptie ter plekke te vermijden.
   
 • Vlaggen, aankondigingsborden of andere uitstallingen zijn verboden. Dit om de vlotte circulatie op het openbaar domein te kunnen garanderen en de maximaal beschikbare ruimte vrij te laten om de afstand te kunnen bewaren.
   
 • Zorg ervoor dat er steeds een afstand kan bewaard worden van 1,5 meter.
   
 • Voorzie handgels of ontsmettingsmiddelen voor personeel en voor de klanten.
   
 • Print de affiche met de basisregels uit en hang deze op aan je kraam. 
   
 • Zorg voor een systeem waarbij de klant enkel het product dat hij koopt kan aanraken. Ook als verkoper mag je het product zo weinig mogelijk aanraken. 
   
 • Stimuleer elektronisch betalen, bij voorkeur contactloos (vb Payconiq, Bancontact, …)
   
 • Plaats waar mogelijk een plexischerm. Zo bescherm je jezelf én je klanten tegen uitgeademde druppeltjes die virusdeeltjes kunnen bevatten.
   

Meer info over een veilige heropstart vind je bij VLAIO en in de gids voor de opening van de handel van de Federale Overheidsdienst Economie. 

Afficheer de basisregels

Hang de affiche met basisregels op

Met deze affiche herinner je jouw klanten aan de basisregels. Druk ze af en hang ze zeker uit aan jouw kraam.