Internationaal duurzaamheidslabel voor Tech Lane Ghent

Eiland Zwijnaarde is kandidaat om als eerste bedrijventerrein in België het internationale duurzaamheidslabel BREEAM in de wacht te slepen.

Het prestigieuze certificaat 'BREEAM' wordt de kroon op het werk van alle partners die sinds de start van de ontwikkeling van “Tech lane Ghent” volop de duurzaamheidskaart trekken. 

Duurzaamheid is geen modewoord

“Duurzaamheid”. Een modewoord dat binnen projectontwikkeling al te gretig gebruikt wordt als commercieel argument? Niet voor Eiland Zwijnaarde! Het 35 hectare grote park ten zuiden van Gent centrum (ook “Tech Lane Ghent” genoemd) wordt de thuisbasis van bedrijven die zich specialiseren in kenniseconomie, logistiek en watergebonden distributie. Bij de ontwikkeling ervan trekken de partners sinds dag 1 volop de duurzaamheidskaart.

Die inspanningen zijn verregaand en heel concreet.

  • 18 hectare van het bedrijventerrein zijn voorbehouden voor logistieke en distributiebedrijven die voor hun transport maximaal gebruik zullen maken van de binnenvaart. Daarom komt er op de westelijke zijde van het bedrijventerrein een industriële waterfrontontwikkeling met kaaimuren langs de Boven-Schelde. Zo krijgt de binnenvaart een stevige stimulans. Elke vracht die via de watersnelweg kan gaan moet niet over de weg.
  • De kennisbedrijven zullen er huisvesten in een groen campusklimaat. Alle partners delen de ambitie om er een aantrekkelijke werkomgeving van te maken, waar sterk wordt ingezet op gemeenschappelijke voorzieningen en op co-creatie.
  • Langs de oude getijdenarm van de Schelde wordt de oeverstrook ontsloten. Een groen wandel- en fietspad is nu al toegankelijk voor bedrijfsmedewerkers én buurtbewoners.

BREEAM, een internationaal keurmerk

De duurzame ambities bleven niet onopgemerkt. Met gepaste trots kunnen de partners aankondigen dat Eiland Zwijnaarde genomineerd is om het BREEAM keurmerk voor duurzaamheid in de wacht te slepen.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is een meetinstrument dat in Europa erkend wordt als dé referentie voor de beoordeling van de duurzaamheid van gebiedsontwikkeling.

Het keurmerk meet en beoordeelt de duurzaamheidsambities en -prestaties van een gebied aan de hand van zes categorieën (management, synergie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat). Het certificaat behandelt ook alle fases van de ontwikkeling: van masterplanning, over bouwen, tot gebruik en herbestemming. De totaalscore wordt uitgedrukt in een score van één tot vijf sterren. Het systeem is erg transparant en daarom ook een betrouwbaar instrument voor zowel de opdrachtgevers als opdrachtnemers. Wereldwijd is een benchmark voor projecten die verder gaan dan het wettelijke minimum.

Nominatie verzilveren

Het dossier is ingediend bij BRE (British Research Establishment), de onafhankelijke onderzoekinstelling die het BREEAM certificaat uitgeeft, die ook de kandidatuur van Eiland Zwijnaarde beoordeelt.

De eerste horde voor de toekenning van het certificaat, is al genomen; Eiland Zwijnaarde behaalde al het ‘interim certificaat’. Dit certificaat evalueert de impact van en de duurzame strategie achter het project. Enkel projecten die blijk geven van een sterke aanpak op dat vlak, krijgen dit eerste certificaat en mogen verder geëvalueerd worden. Tech Lane Ghent is het eerste project dat dit ‘tussentijdse’ certificaat al mocht ontvangen! 

Het Gentse bedrijventerrein zit nu op koers om ook het finale certificaat binnen te halen.

Alle partners kijken nu reikhalzend uit naar de score die BRE Tech Lane Ghent zal toekennen en uiteraard ook naar het BREEAM certificaat dat daarbij hoort.