URBCON workshop duurzaam beton

Interactieve webinar over duurzaam beton

Webinar voor aannemers, betonproducenten, studiebureaus en industriële federaties.

Hoe kunnen we duurzame beton ingang doen krijgen in de bouwsector? Wat zijn de pro’s en contra’s om met duurzaam beton aan de slag te gaan? Wat kan helpen om innovatieve pilootprojecten op te schalen naar courante praktijk? Hoe kunnen we deze innovaties versnellen via openbare aanbestedingen?

Tijdens de webinar presenteerden URBCON partners het project en de gebruikte technologie. Samen met met de deelnemers werd nagegaan wat er nodig is om dit duurzaam beton ingang te doen krijgen in de bouwsector. Specifiek voor het demoproject in Gent werd meer info gegeven over het type aanbesteding en de manier van werken. De feedback hierop zal meegenomen worden in de verdere uitwerking van de opdrachtdocumenten.

Programma:

13.30u

Welkom door Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven 

13.40u

Introductie van het URBCON project + Q&A

14.05u

Voorstelling van de URBCON technologie + Q&A

14.30u

Aankondiging van aanbesteding en stappenplan + Q&A

15.00u

Algemene vragenronde

 

Herbekijk de webinar of de gebruikte slides hieronder, of door op het programma door te klikken.

 

Inleiding

Het Webinar werd gestart met een warm welkom door Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven.en duiding waarom het URBCON project belangrijk is voor Stad Gent.

Introductie van het URBCON-project

Wist je dat er 4 ton beton per persoon per jaar gebruikt wordt? Dit is een enorme hoeveelheid. Cement zorgt voor 8% van de totale CO2 uitstoot en 28% van het grondstoffengebruik (mineralen). En dat terwijl er schaarste is aan primaire grondstoffen, zoals zand. Daarnaast is beton gebruiksvriendelijk en best ook milieuvriendelijk. Het probleem is dat we het zo veelvuldig gebruiken, waardoor er een aanzienlijke milieu impact is. Er zijn nog geen waardige alternatieven voor beton. Bovendien past beton past helemaal in de transitie naar circulaire economie. In de circulaire economie worden onder andere afvalstromen van de industrie gebruikt als grondstof. Hoewel er (nog) geen alternatief is voor beton, kan beton wel duurzamer gebruikt en gemaakt worden. Prof. dr. ir. Stijn Matthys van UGent - DuraBUILD materials legt het uit. Herlees de slides.

Voorstelling van de URBCON technologie

Wist je dat de wereldwijde CO2 uitstoot van vliegtuigen, boten en grote vrachtwagen gecombineerd (6% ) kleiner is dan de 8% uitstoot van betonproductie? Wouter Cryns, zaakvoerder van ResourceFull,  legt ons stap voor stap uit hoe cement gemaakt wordt en hoe we de voetafdruk van beton kunnen verkleinen.  Hij legt ons uit hoe de URBCON technologie kan bekeken worden als een spectrum van Alkali geactiveerde materialen (AAM).  Er zijn heel wat redenen om hier mee aan de slag te gaan, zowel ecologisch, commercieel als technisch. Verder vertelt hij ons ook over de drempels die er zijn om er mee aan de slag te gaan en over de voorlopers van onze aanpak. De volgende stappen in de materiaalontwikkeling zijn de opschaling van mortelrecepturen naar beton en het garanderen van de duurzaamheid van het beton. Herlees de slides.

Aankondiging van de aanbesteding en het stappenplan

Wist je dat de Stad Gent één van de drie URBCON pilots zal realiseren? Architect Christophe Lecompte, Stad Gent - Facility Management doorloopt met ons het opzet van de pilot en de aanbestedingsprocedure. De keuze voor de pilot is gevallen op een trappengebouw voor de school De Zonnepoort. Hiervoor zal er in een aanbesteding gelanceerd worden waaruit een selectie gemaakt wordt van 3 bouwteams. De geselecteerde bouwteams maken een bezoldigd voorstel op. Na een onderhandelingsfase zal de effectieve opdracht gegund aan één regelmatig bouwteam. Herlees de slides.

Algemene vragenronde

In de algemene vragenronde beantwoordden de panelleden vragen van de deelnemers en lanceerden we ook een poll om jullie visie te kennen op het duurzaam URBCON beton: pro's en contra's, ondersteuning, mogelijke toepassingen,... Herlees de poll-resultaten.