Innoveren in de zoektocht naar talent

Actief in de haven en klaar om op een innovatieve manier medewerkers aan te trekken? Dan heeft North Sea Port Talent een voorstel voor jou.

Arbeidskrapte aanpakken

Ondanks de coronacrisis blijft het voor veel ondernemingen in North Sea Port een uitdaging om hun vacatures in te vullen, zeker als het over technische profielen gaat. Het project North Sea Port Talent gaat op zoek naar oplossingen. De Stad Gent werkt hiervoor samen met VDAB, het havenbedrijf North Sea Port, Provincie Oost-Vlaanderen en de Nederlandse partners Dethon en de gemeente Terneuzen.

Talentincubator: zoek het talent elders

Een van de nieuwe methodes om vacatures ingevuld te krijgen is de Talentincubator. Hoger opgeleiden die wel potentieel hebben maar niet de juiste opleiding, worden in samenspraak met ondernemingen klaargestoomd voor een job die aansluit bij hun mogelijkheden en waarvoor er te weinig kandidaten zijn. Eerste stap is een speeddate om kandidaten en ondernemingen te matchen. Aansluitend worden de kandidaten verder begeleid. Er worden bootcamps georganiseerd om hun skills verder aan te scherpen. De jobspecifieke skills leren ze tijdens een stage of een andere vorm van werkplekleren in de onderneming zelf.

Op dezelfde manier willen we ook werkzoekenden uit zwaar getroffen sectoren als de eventsector en de horeca oppikken.

21st century recruitment

Een tweede actie draait rond 21st century recruitment: alternatieve vormen van rekruteren. Wachten tot de witte raaf zich aandient, is vaak niet de slimste keuze. Door je scope in je aanwervingspolitiek te verbreden, ontdek je talenten die via reguliere werving, selectie en bemiddeling niet in het vizier zouden komen. Concreet testen we gamification uit om werkgevers en werkzoekenden te introduceren. Zo komen andere, soms verborgen skills aan het licht.

Interreg Vlaanderen-Nederland en de projectpartners investeren samen 810.000 euro in het project North Sea Port Talent. Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Om problemen in grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa te bevorderen, heeft de Europese Unie het Interreg-programma in het leven geroepen. Elke grensstreek binnen de EU kent een eigen Interreg-programma. Langs de grens tussen België en Nederland is Interreg Vlaanderen-Nederland het belangrijkste programma. North Sea Port Talent ging van start op 19 april 2021 en loopt tot 31 december 2022.