Hoe vermijd je coronabesmettingen als je personeel niet kan telewerken?

Kan je als werkgever je werknemers niet laten telewerken? Check dan deze handige gids om coronabesmettingen op het werk te vermijden.

Op dit moment is telewerk verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden. Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. 

Algemene regels

Is telewerk niet mogelijk in jouw onderneming, bedrijf, vereniging of dienst? Dan moet je de maximale naleving van de regels van social distancing garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Je bezorgt ook je personeelsleden een attest of ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkvloer of -plaats bevestigt. Dit geldt voor alle sectoren en bedrijven. 

Extra aandachtspunten: pauzes en carpoolen

Het aantal coronabesmettingen in de beroepsactieve bevolking neemt volgens de Dienst Regie Gezondheid en Zorg van de Stad Gent traag af. Medische experten vestigen je aandacht op 2 zaken om coronabesmettingen op, naar en van het werk te vermijden:

Rust- en lunchpauzes (kantine, koffiecorner, ...)

 • Bewaar 1,5m afstand van elkaar.
 • Was je handen vóór en na de pauze of lunch.
 • Spreid pauzemomenten en lunchtijden zodat ze niet samenvallen en beperk het aantal gelijktijdige aanwezigen bij automaten en in lunch- of pauzeruimtes.
 • Bepaal het maximum aantal personen dat aanwezig mag zijn in rust- of lunchruimtes.
 • Organiseer de zitplaatsen in de ruimtes zodat social distancing kan worden gerespecteerd.
 • Maak bij voorkeur gebruik van een zelf meegebrachte lunch of eventueel voorverpakte maaltijden. 
 • Vermijd gebruik van cash geld.
 • Stel handgels ter beschikking (bij zelfbediening of automaten).
 • Deze regels gelden ook voor rookruimtes.

Vervoer van en naar de werkplaats: carpoolen

 • Draag een mondmasker. 
 • Verlucht (zet een raam open, ook tijdens de koudere dagen) en reinig de wagen regelmatig.
 • Respecteer voldoende afstand tussen elke persoon in de auto en beperk het aantal personen in de wagen. Het is af te raden om met meer dan 2 personen samen in een gewone personenwagen te zitten (tenzij het gaat om personen die onder hetzelfde dak wonen). 
 • Kies voor een vaste carpoolpartner.
 • Zorg dat ventilatie- en verluchtingssystemen in vervoersmiddelen goed functioneren en onderhouden zijn. 

Handige gids om verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Wie als werkgever meer informatie wil om coronabesmettingen op, naar en van het werk te vermijden, kan de handige gids van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hieronder raadplegen.