Hoe heet is het op de arbeidsmarkt?

Hoe krap is de arbeidsmarkt nu echt? En welke sporen bieden perspectief? De Gentse arbeidsmarkt anno 2023 in cijfers en grafieken.

Hoeveel werkzoekenden zijn er nog?

In april 2023 was 9,5 % van de Gentse beroepsbevolking werkzoekend. Dat is behoorlijk weinig. Ter vergelijking: in 2015 was dat nog 14,4 %. Ook de werkzaamheidsgraad in Gent stijgt: volgens de recentste cijfers uit 2021 is 73,4 % van de Gentse 20- tot 64-jarigen aan het werk. In dezelfde periode was dat in Oost-Vlaanderen 77,3 %. In 2022 overschreed onze provincie de kaap van 80 %.

Hoe evolueren de vacatures?

Het aantal vacatures ligt na de coronadip hoger dan ooit. Het gevolg: de verhouding tussen het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden staat onder spanning. Vanaf 8 werkzoekenden per vacature kun je de arbeidsmarkt krap noemen. Vanaf 4 zeer krap. Momenteel ligt die spanningsindicator in Gent lager dan 2. Per vacature zijn er momenteel dus minder dan 2 werkzoekenden. Dat is natuurlijk een gemiddelde: voor sommige jobs zijn er meer kandidaten, voor andere nog minder.

Sluit de arbeidsmarktreserve aan op de vraag van de bedrijven?

Neen. In Gent zien we een duidelijke mismatch tussen de profielen waar bedrijven naar zoeken en de profielen van de werkzoekenden. Voor hooggeschoolden zijn er meer vacatures dan er werkzoekenden zijn. Bij de midden- en laaggeschoolden is het omgekeerd. Al wordt de kloof bij alle categorieën wel kleiner. En natuurlijk rekruteren bedrijven ook buiten Gent, net zoals Gentenaars ook buiten Gent werk zoeken.

Waar zitten de knelpunten vooral?

We evolueren stilaan naar een knelpunteconomie waarin bijna elk beroep een knelpuntberoep is. In Gent zien we de grootste knelpunten in de zorgsector (verpleegkundigen, verzorgenden, kine- en ergotherapeuten …) en in de technische sectoren (ingenieurs, elektromecaniciens en technici …).

Wat brengt de toekomst?

Oost-Vlaanderen is en blijft een van de meest competitieve regio’s in Europa, en dat trekt ook investeerders aan. Gent is goed voor 8,8 % van alle directe buitenlandse investeringen in Vlaanderen en voor 17,5 % van alle nieuw aangekondigde jobs. 45,7 % van de investeringen in risicokapitaal in Vlaanderen komen naar Gentse start- en scale-ups.

Jobcreatie wordt de komende jaren vooral verwacht in de sectoren diensten aan bedrijven, zorg, bouw, ICT, groot- en kleinhandel en onderwijs. In die sectoren zoekt men vooral profielen met technische skills en met nauw contact met mensen, en dus een focus op human skills. 

Profielen met het grootste voorspelde jobverlies zijn administratief bedienden, handenarbeiders in productie, logistieke goederenhandling, kassiers, en onthaal- en loketbedienden.

Waar zitten de oplossingen?

De oplossingen zijn te vinden in verschillende sporen. Er wordt gekeken naar arbeidsmigratie binnen en buiten België, en er wordt gezocht naar manieren om de niet-beroepsactieven (in Gent ongeveer een vijfde van de bevolking tussen 18 en 64 jaar) naar de arbeidsmarkt te leiden. Ook voorkomen dat werknemers uitvallen, is een belangrijke piste. Levenslang leren, investeren in opleiding en talentmobiliteit, en de introductie van loopbaandenken bij werknemers zijn daarbij belangrijke hefbomen, en bovendien een noodzakelijke voorwaarde om het juiste talent op de juiste plaats te krijgen en te houden. Zo hou je je bedrijf én je personeelsbestand futureproof.