Havengebied wil CO2-uitstoot met 6,5 miljoen ton per jaar doen dalen

Het Carbon Connect Delta project moet de CO2-uitstoot in het havengebied de komende jaren drastisch doen dalen.

North Sea Port, het havenbedrijf dat ontstond uit de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen, heeft zich ingeschreven in het project Carbon Connect Delta. Dat project moet de CO2-uitstoot in het havengebied de komende jaren drastisch doen dalen.

Daling CO2-uitstoot met 6,5 miljoen ton per jaar

De ambitie van het project reikt ver. Zo wil het vanaf 2023 al 1 miljoen ton CO2 per jaar opvangen en uitbreiden tot 6,5 miljoen ton per jaar in 2030. En dat is goed voor 30% minder CO2-uitstoot in de Schelde-Deltaregio. Volgens North Sea Port levert dit project een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en de meer recente Europese Green Deal. 

Samenwerking bedrijven

Niet alleen North Sea Port heeft zich ingeschreven in het Carbon Connect Delta project. Ook Smart Delta Resources, de bedrijven ArcelorMittal, Dow Benelux, PZEM, Yara, Zeeland Refinery en infrastructuurpartners Gasunie en Fluxys nemen deel. Samen hebben ze de nodige kennis en expertise om het project tot een succes te maken.  

Wat met de opgevangen CO2?

De opgevangen CO2 zal hergebruikt en opgeslagen worden. Zo kan je van CO2 bio-ethanol of andere producten maken. Fluxys en Gasunie beschikken dan weer over de nodige pijpleidingen om de CO2 ondergronds op te slaan. 

Onderzoek

De eerste stap van het Carbon Connect Delta project is een onderzoek naar de haalbaarheid van CCUS (Carbon Capture & Utilisation/Storage) in 2025. 

Het onderzoek buigt zich over alle aspecten: de technische, economische en juridische aspecten, de nodige infrastructuur voor het transport van CO2 met pijpleidingen of per schip, de financieringsmogelijkheden, de commerciële haalbaarheid en de vergunningstrajecten. Het consortium verwacht de haalbaarheidsstudie eind 2020 af te ronden, waarna het project verder wordt ontwikkeld voor realisatie.

Johan Bresseleers , Communicatiemanager North Sea Port