Gratis expertise voor ondernemers in moeilijkheden

Gentse ondernemers met financiële, juridische of psychologische problemen kunnen een beroep doen op gratis expertise.

Dankzij een nieuwe overeenkomst tussen Stad Gent en Dyzo kunnen Gentse ondernemers, die door de huidige coronacrisis kampen met financiële, juridische of psychologische problemen, een beroep doen op gratis expertise.  

Duurzaam ondernemen

De nieuwe overeenkomst van de Stad Gent en OCMW Gent met Dyzo, een organisatie die advies geeft aan zelfstandigen in moeilijkheden, biedt ondernemers in moeilijkheden een vangnet, cruciaal tijdens en na deze coronacrisis. Met de gratis dienstverlening zet de Stad Gent in op een duurzaam ondernemersklimaat. De Stad Gent roept Gentse ondernemers in moeilijkheden op om gebruik te maken van dit aanbod. 

Zo helpt Dyzo ondernemers in moeilijkheden

Ondernemers die bij Dyzo aankloppen kunnen er terecht voor:

  • Juridisch advies
  • Boekhoudkundig advies
  • Administratief advies
  • Psychologische vragen
  • Bedrijfseconomische vragen

Samen met een expert bekijk je je specifieke situatie. Je bespreekt of er nog perspectief is voor je onderneming en werkt samen aan een herstelplan. In het geval faillissement de beste optie is om grotere financiële schade te voorkomen, begeleidt Dyzo dat proces zodat alles vlot en vlug afgehandeld wordt. 

De stap zetten en contact opnemen met Dyzo loont. Want uit cijfers blijkt dat meer dan 50% van de geholpen ondernemers na 2 jaar nog actief is.

Corona: oproep om tijdig contact op te nemen met Dyzo

Gentse ondernemers die door de huidige coronacrisis kampen met financiële, juridische of psychologische problemen en van dit initiatief gebruik willen maken, kunnen rechtstreeks contact opnemen met Dyzo via het telefoonnummer 0800 111 06 of via het mailadres info@dyzo.be.

Voor bijkomende vragen over de werking en het aanbod van Dyzo kan je terecht bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent, elke weekdag telefonisch via het nummer 09 210 10 60 van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16u of per mail via ondernemen@stad.gent