Eerste circulair voetpad in Gent

Voor het gebouw van de Arteveldehogeschool in de Leeuwstraat komt dit najaar het eerste circulair voetpad in Gent.

Het resultaat van ‘Stapsteen naar een circulaire stad’. Partners VITO, Orbix, Ugent, Vlaanderen Circulair en Stad Gent onderzochten het gebruik van nieuwe duurzame bouwmaterialen in de stadsomgeving. Met als doel deze bouwmaterialen toe te passen.

Het voetpad wordt aangelegd met Carbstone-klinkers. Deze zijn gemaakt met de Carbstone-technologie ontwikkeld door VITO en Orbix op basis van hoogovenslakken (een restproduct van staalproductie) en CO2. Doordat deze technologie geen gebruik maakt van cement- en betonproducten heeft ze een veel lagere impact op het milieu. De kleur is iets bruiner dan de gewone grijze betonstraatsteen door de aanwezigheid van hoogovenslakken. In het najaar van 2020 zal het voetpad gelegd zijn.

Stad Gent steunt met dit project het onderzoek naar het implementeren en uitbouwen van een circulaire economie. 

Over circulariteit en circulaire economie

Circulariteit gaat uit van een wereld zonder afval. Dit bereiken we via een circulaire economie waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde behouden én we productieprocessen herdenken. Anders gezegd: de producten van nu zijn de grondstoffen voor later. Door middel van slimme technologieën demonteren we na gebruik de producten en hergebruiken we de materialen.

Waarom is dit belangrijk? Circulariteit gaat in tegen de lineaire benadering: we nemen, we maken en we gooien weg. Een nieuwe gsm komt uit en de oude komt op de afvalberg.  De eindige grondstoffen die gebruikt zijn om die gsm te maken gaan verloren. In een circulaire economie laat je niets verloren gaan: net als in de natuur, blijven grondstoffen circuleren.

Om dat circulair model te doen slagen, onderzoeken verschillende spelers uit de productie- en afvalketen, overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen hoe het beter kan. Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes.