Dyzo, het gratis luisterend oor voor ondernemers in moeilijkheden

Zit je onderneming in zwaar vaarwater? Dyzo zorgt voor gratis juridische, sociale, bedrijfseconomische en psychologische bijstand.

Ondernemen is tof. Ondernemen is spannend. Maar ondernemen gaat soms ook wat moeilijker dan je zou willen. Van de meer dan 3.000 ondernemers die elk jaar opnieuw in Gent van start gaan, komen er helaas ook sommigen in de problemen. Op zo’n moment is het belangrijk dat je ergens terecht kan voor hulp. Daarom werkt de stad Gent samen met Dyzo, een door de Vlaamse overheid erkend contactpunt voor zelfstandigen in moeilijkheden. “We zorgen voor een integrale dienstverlening met juridische, sociale, bedrijfseconomische en psychologische bijstand. Maar we zijn in eerste instantie een luisterend oor voor ondernemers,” vertelt Karel Vanaudenaerde, adviseur bij Dyzo.

“Ondernemers mogen ons altijd contacteren als ze met twijfels of vragen zitten,” gaat Karel verder. “Voorkomen is beter dan genezen. Zoek dus snel genoeg hulp en raad bij allerlei instanties, waaronder de onze, als je merkt dat het moeilijker loopt dan verwacht. Dat geldt trouwens ook wanneer je de rekeningen nog kunt betalen. Als het wat moeilijker loopt, zoek dan hulp. Liever vroeg dan laat. En besef dat je niet alleen bent. Want iedere ondernemer heeft wel eens een periode waarin niet alles volgens plan verloopt”. 

Wat doen jullie exact?

Dyzo staat voor het dynamiseren van zelfstandige ondernemers. Dat houdt in dat we ondernemers die omwille van financiële of psychosociale redenen geblokkeerd zijn geraakt, terug op gang proberen krijgen. Dat doen we aan de hand van professionele begeleiding door een team van adviseurs met een juridisch of bedrijfseconomisch profiel en enkele maatschappelijk werkers en een tiental vrijwilligers.

Wie kan er bij jullie terecht voor advies en begeleiding?

We helpen elke (ex-)ondernemer en mensen die betrokken zijn bij de ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan ouders of partners van ondernemers, maar ook aan boekhouders of advocaten. Dat is belangrijk want ondernemers gaan hun problemen niet snel aan de grote klok hangen. Ze houden alles voor zichzelf en kloppen pas aan voor hulp wanneer het mes al op de keel staat. Hoe sneller we gecontacteerd worden, door de ondernemers of mensen die hun behartigen, hoe meer we uit de brand kunnen redden en problemen er vermeden of voorkomen kunnen worden. Want iemand die vandaag zijn sociale bijdragen nog kan betalen, maar de noodsignalen uit zijn onderneming negeert of minimaliseert, kan dat morgen misschien niet meer met alle gevolgen van dien.

Hoe schieten jullie te hulp?

We bieden in eerste instantie een luisterend oor aan. Dat is belangrijk omdat de omgeving van de zelfstandige vaak niet over voldoende info beschikt om zich in te leven in de ernst van het verhaal. Het is dus aangenaam voor een ondernemer om zijn of haar verhaal eens te kunnen brengen ten opzichte van iemand die hen volledig begrijpt. We doen dat in alle anonimiteit en zijn uiteraard gebonden door ons beroepsgeheim. Als we merken dat de ondernemer in kwestie naast hulp met zijn bedrijf ook nood heeft aan psychologische steun, doet onze psycholoog een intakegesprek en verwijst hij door naar een gespecialiseerde psycholoog uit de regio van de ondernemer, voor maximaal 10 gratis sessies. 

Waar ligt de focus van jullie hulp?

We koppelen de ondernemer los van de onderneming. We kijken of de onderneming er nog door kan geraken en, nog belangrijker in onze aanpak, stellen we ons de vraag of de ondernemer het nog kan of wil. We gaan steeds op zoek naar een goede en menselijke oplossing op maat van de aanvrager. Zo proberen we persoonlijke drama’s te vermijden. Daarom analyseren we de situatie klant per klant op basis van ons gesprek waarbij de ondernemer zijn situatie op de tafel legt. En dan kijken we naar de elementen van het dossier: kan hij/zij zijn sociale bijdragen nog betalen, zijn de voorwaarden voor een faillissement voldaan en wat zijn de gevolgen, wat zijn de bedrijfseconomische gegevens,… Want wie bijvoorbeeld een schuld van 1.000 euro bij de fiscus laat aanslepen, loopt op een jaar tijd plots tegen een extra kostenplaatje van 5.000 euro aan.

We zoeken dus op basis van de elementen naar een geschikte oplossing. En die elementen zijn heel uiteenlopend. Dat gaat van wegenwerken over een relatiebreuk of gezinsmoeilijkheden door ziekte, tot klanten die de rekening niet meer kunnen betalen of economische fluctuaties, zoals we met de energiecrisis en corona kennen. Een ondernemer kan een of maximaal twee problemen tegelijk soms nog de baas. Maar bij een derde komen ze zwaar in de problemen. Op basis van ons gesprek proberen we die situatie dus zo goed mogelijk in kaart te brengen en de gevolgen te beperken.

Hoe verloopt een traject via Dyzo?

Het best stuur je een mail naar info@dyzo.be als je algemene vragen hebt rond huur, de wet,… Je kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 111 06, elke werkdag tussen 9u en 12u.

Zit je al met een specifiek probleem en heb je begeleiding nodig, dan vul je best het contactformulier in. In beide gevallen neemt een van onze medewerkers contact met je op en voorziet hij/zij je van het antwoord. Indien het een complex probleem is, maakt een medewerker een afspraak met je voor een videocall, een afspraak op ons kantoor of een huisbezoek. 2 dagen per maand (in de namiddag) kan je ook een afspraak maken met regio-adviseur Dirk Dhertoge in het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent.

Jaarlijks behandelen we 3.000 dossiers en die zijn allemaal anders. De helft kunnen we via de telefoon of mail oplossen. De meeste begeleidingen zijn langduriger. Denk aan begeleidingen waarbij de ondernemer bescherming vraagt tegen zijn schuldeisers met een gerechtelijke reorganisatie procedure, of waar de nazorg van een faillissement bij komt kijken, duren langer.

Hoeveel kost zo’n traject?

Begeleiding via Dyzo is gratis. We worden immers ondersteund door de Vlaamse overheid en partners als het OCMW Gent, de Stad Gent, etc.

Gezien voorkomen beter is dan genezen: Zijn er zaken waarop je kan letten om niet in de problemen te komen als ondernemer?

  • Zoek snel genoeg hulp.
  • Let op met de inbreng van eigen vermogen. Als het fout loopt ben je alles kwijt.
  • Zorg dat je steeds cash blijft hebben. Dus ook al heb je nu nog cash, vraag ook dan afbetalingsplannen aan.