Corona: overzicht economische steunmaatregelen voor ondernemers

De maatregelen om het coronavirus in te dijken hebben ook economische gevolgen. Ontdek hier wie welke economische steunmaatregelen biedt.

De maatregelen om het coronavirus COVID-19 in te dijken, hebben ook economische gevolgen. Zowel de federale regering, de Vlaamse regering als de Stad Gent hebben verschillende steunmaatregelen uitgewerkt om ondernemers, bedrijven en handelaars te ondersteunen en door deze moeilijke periode te helpen.

Federale overheidsdiensten: adviezen en economische steunmaatregelen 

Preventieve maatregelen

"Wat kan je als ondernemer doen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan? Welke hygiënemaatregelen kan je nemen om jezelf en anderen te beschermen?"

Je vindt alle antwoorden op deze en andere vragen op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Economische verliezen beperken

"Kan ik mijn BTW-aflossingen spreiden? Kan ik voor de bedrijfsvoorheffing ook mijn stortingen spreiden? Kom ik als zelfstandige in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht?" 

Je vindt het antwoord op deze en andere vragen op de website van de Federale Overheidsdienst Economie
 
Bedrijfscontinuïteit

"Moet ik een Business Continuity Plan opstellen? Hoe doe ik dat?"

Je vindt alle informatie over de bedrijfscontinuïteit van je onderneming op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Arbeidsrechtelijke gevolgen

"Welke preventiemaatregelen moet je als ondernemer nemen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan? Moet je je werknemers laten telewerken?"

Je vindt alle antwoorden op deze en andere vragen op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Belastingen, bedrijfsvoorheffing, btw, …

Je vindt alle informatie op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Je ontdekt er alle economische steunmaatregelen die de federale overheid genomen heeft om financiële ademruimte te geven. Je ontdekt er ook extra steunmaatregelen in het kader van de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, btw, bedrijfsvoorheffing, …

Tijdelijke werkloosheid

Wegens overmacht of economische oorzaken kan je tijdelijke werkloosheid aanvragen. Op de website van de RVA vind je alle info over tijdelijke werkloosheid en een elektronische aangifte. Zo zijn de formaliteiten voor de werkgever vereenvoudigd. 

Kredietverlening (i.s.m. Nationale Bank en financiële sector)

Zowel de federale regering, de Nationale Bank als de financiële sector slaan de handen in elkaar om de kredietverlening aan de bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. 

  • De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020, en dit zonder aanrekening van kosten. 
  • De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen (die tot en met 30/9/2020 worden verstrekt) met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten), die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. 

Meer informatie vind je op de website van Febelfin

Vlaamse overheid: economische steunmaatregelen

Ook de Vlaamse regering neemt extra economische steunmaatregelen om bedrijven bij te staan. Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) vind je meer informatie over:

Heb ik als zelfstandige in bijberoep ook recht op de corona hinderpremie?

De corona hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie zijn er voor ondernemingen die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen. Dit omvat zelfstandigen in hoofdberoep, maar ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep.

Maar het hangt natuurlijk ook af van het type activiteit die men uitvoert om te weten of men recht heeft op de corona hinderpremie. Enkel ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie. Je ontdekt hier wie recht heeft op een corona hinderpremie

Vraag hier je corona hinderpremie aan.

Economische steunmaatregelen Stad Gent

De Stad Gent kijkt uiteraard naar de hoger vermelde overheden om economische steunmaatregelen te nemen voor de meest getroffen sectoren, maar komt ook zelf met economische steunmaatregelen voor ondernemers: 

  • De Stad Gent geeft uitstel van betaling voor alle bedrijfsgebonden belastingen van het jaar 2020 tot 30 september 2020.
  • De Stad Gent betaalt al haar leveranciers zo snel mogelijk na de goedkeuring van de factuur, zonder de vervaldag af te wachten.
  • Belastingen voor zaken die niet kunnen doorgaan (terrassen, vaste reclame zichtbaar vanop de weg, standgelden, enz.), moeten niet betaald worden van 13 maart tot zolang de algemene maatregelen van kracht zijn.

De Stad Gent volgt de situatie op de voet. Eventuele bijkomende maatregelen worden genomen als de duur van de maatregelen en de impact ervan duidelijker is. 

Dienstverlening Stad Gent, voor elke ondernemer

Ondersteuningspunt Ondernemers Gent

Heb je bijkomende vragen over bovenstaande economische steunmaatregelen of heb je nog andere vragen naar aanleiding van de coronamaatregelen? Contacteer het team van het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG).

Het OOG is tot en met vrijdag 3 april elke weekdag telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16u op het nummer 09/210 10 60 of via e-mail op ondernemen@stad.gent. Gelieve bij voorkeur je vraag per mail of via het e-formulier te stellen. 

Als het team je oproep niet onmiddellijk kan beantwoorden, spreek dan zeker een boodschap in. De medewerkers van het OOG bellen je zo snel mogelijk terug.

Bestaande subsidies/toelagen die nog steeds van toepassing zijn

Steun van partners