Corona: overzicht economische steunmaatregelen voor ondernemers

De maatregelen om het coronavirus in te dijken hebben economische gevolgen. Ontdek hier een overzicht van alle economische steunmaatregelen.

Zowel de federale regering, de Vlaamse regering als de Stad Gent hebben verschillende steunmaatregelen uitgewerkt om ondernemers, bedrijven en handelaars te ondersteunen en door deze moeilijke periode te helpen.

 

Europese economische steun

Europa voerde een economisch hulpplan van 540 miljard euro in. 200 miljard euro daarvan wordt door de Europese Investeringsbank (EIB) vrijgemaakt om bedrijven in moeilijkheden te ondersteunen. Dit gebeurt in de vorm van een garantiefonds voor zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen.

Voor meer informatie:

 

Federale overheidsdiensten: adviezen en economische steunmaatregelen 

De federale overheid neemt een reeks maatregelen, zowel fiscaal als op gebied van financiering. Het gaat hier onder meer over:

 • Vrijstelling jaarlijkse heffing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor 2020 (voor ondernemingen met hoofdzakelijk activiteiten in de horecasector en ambulante detailhandel).
 • Een BTW-verlaging naar 6% in de horeca tot eind 2020.
 • UPDATE: De verlenging van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht tot en met 31 maart 2021. De federale regering besliste op 6 november 2020 om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle ondernemingen en werknemers van 1/10/2020 t.e.m. 31/03/2021.
 • UPDATE: De verlenging van het dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot en met 31 december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn. Er komt vanaf 1 januari 2021 een nieuw overbruggingsrecht dat steeds inroepbaar is bij een crisis. De concrete modaliteiten worden nog uitgewerkt. 
 • UPDATE: Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid zodat ook samenwonende zelfstandigen die ziek zijn een uitkering ontvangen die even hoog is als het overbruggingsrecht (voor alleenstaande zelfstandigen en zelfstandigen met gezinslast is dit reeds het geval).
 • Gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op lonen voor juni, juli en augustus voor bedrijven die beroep deden op de technische werkloosheid.
 • UPDATE: De verlenging van de verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind 2022, waarbij KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen een groter aandeel van hun investeringen kunnen aftrekken van hun belastbare winst. 
 • UPDATE: De verlenging van de garantieregeling voor KMO's en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni 2021. 
 • UPDATE: De uitvoering van het akkoord van de sociale partners waardoor de overheid deels tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijke werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen. 
 • UPDATE: De uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moeten sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruikmaken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling. 
 • UPDATE: Btw-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers. 
 • UPDATE: Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot 31/12/2020 voor zelfstandigen. 
 • UPDATE: Mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten.

Voor vragen en antwoorden kan je terecht op de websites van de federale overheidsdiensten:

 

Vlaamse overheid: economische steunmaatregelen

Ook de Vlaamse regering neemt extra economische steunmaatregelen om bedrijven bij te staan. Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vind je hierover meer informatie.

Naast de bestaande steunmaatregelen kan je bij VLAIO nu ook terecht voor:

 • Het Vlaams Beschermingsmechanisme 5Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen vanaf 16 maart een aanvraag indienen voor de periode van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021.Ondernemingen die verplicht gesloten waren tussen 1 februari 2021 en 28 februari 2021 kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode. Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode. Een aanvraag indienen kan vanaf 16 maart 2021 tot en met 15 april 2021.
 • Ondersteuning bij online verkopen: begeleiding en advies over de verschillende manieren om online te verkopen. Bekijk de 5 webinars via www.vlaio.be/jezaakonline.
 • Vlaamse belastingmaatregelen: uitstel onroerende voorheffing, uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting, enz.
 • Steunmaatregelen specifiek voor een aantal sectoren zoals:
 • De Handelshuurlening tot 35.000 euro:  de  Vlaamse overheid kan  2 maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. De indieningstermijn is verlengd tot 1 juli 2021
 • De oprichting van het Welvaartsfonds van 500 miljoen euro dat belegt in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen.

Voor een overzicht van de nieuwe en bestaande maatregelen verwijzen we je naar VLAIO. Je kan bij hen ook informatie vinden om bepaalde betalingsverplichtingen uit te stellen, premies aan te vragen, je financieringsnood te berekenen en indien nodig extra kapitaal te zoeken. 

Economische steunmaatregelen Stad Gent

De Stad Gent kijkt naar de hoger vermelde overheden om economische steunmaatregelen te nemen voor de meest getroffen sectoren, maar komt ook zelf met economische steunmaatregelen voor ondernemers:

 • De terrasbelasting in Gent is kwijtgescholden van maart 2020 tot en met midden april 2022. De tijdelijke terrassen mogen ook blijven staan tot 15/4/2022. 
 • Ondernemers die een ruimte van Groep Gent huren en een omzetdaling van min. 60% hebben, krijgen een huurkwijtschelding voor de periode 1/1/2021 - 15/4/2021.
 • De Stad Gent betaalt al haar leveranciers zo snel mogelijk na de goedkeuring van de factuur, zonder de vervaldag af te wachten.

Bestaande subsidies en vrijstellingen van belastingen zijn nog steeds van kracht:

Dienstverlening Stad Gent, voor elke ondernemer

Ondersteuningspunt Ondernemers Gent

Heb je bijkomende vragen over bovenstaande economische steunmaatregelen of heb je nog andere vragen naar aanleiding van de coronamaatregelen? Contacteer het team van het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG).

Het OOG is elke weekdag telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16u op het nummer 09/210 10 60 of via e-mail op ondernemen@stad.gent. Je kunt je vraag per mail of via het e-formulier stellen.

Op afspraak kan je ook aan het loket terecht. Afspraken maken gaat makkelijkst online of telefonisch