Corona: overzicht economische steunmaatregelen voor ondernemers

De maatregelen om het coronavirus in te dijken hebben economische gevolgen. Ontdek hier een overzicht van alle economische steunmaatregelen.

De maatregelen om het coronavirus COVID-19 in te dijken, hebben ook economische gevolgen. Zowel de federale regering, de Vlaamse regering als de Stad Gent hebben verschillende steunmaatregelen uitgewerkt om ondernemers, bedrijven en handelaars te ondersteunen en door deze moeilijke periode te helpen.

Europese economische steun

Economisch hulpplan

De Europese ministers van Financiën hebben een economisch hulpplan van 540 miljard euro ingevoerd. In dit bedrag zit maar liefst 200 miljard euro die de Europese Investeringsbank (EIB) vrijmaakt om bedrijven in moeilijkheden te ondersteunen. Dit doet ze in de vorm van een garantiefonds voor zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen.

Naast deze 200 miljard euro voorziet de Europese Investeringsbank nog een extra steun van 40 miljard euro. Dit bedrag wordt via intermediairen (banken en financieringsinstellingen) over de Belgische bedrijven verspreid. Wie zijn die intermediairen? Voor België zijn dat naast de banken ook Microstart en PMV. Je vindt hier een overzicht van de financiële intermediairen in België. Indien je bedrijf (zowel kleine als grote bedrijven) een lening, waarborg of overbruggingskrediet van Europa wenst, dan moet je je niet wenden tot de Europese administratie, maar tot deze intermediairen. 

Onderzoek en innovatie

Verschillende Europese instanties lanceren oproepen om onderzoek en innovatie te stimuleren en COVID-19 en gerelateerde effecten te bestrijden. Ze stellen de deadlines van bestaande oproepen vaak uit om je meer tijd te geven om je voorstellen voor te bereiden. Je vindt hier een overzicht van de verschillende oproepen.

Federale overheidsdiensten: adviezen en economische steunmaatregelen 

Maatregelen horeca

 • De federale regering voert een tijdelijke btw-verlaging in op voeding (van 12% naar 6%) en op niet-alcoholische dranken (van 21% naar 6%). Deze maatregel geldt tot het einde van 2020. Deze maatregel zorgt ervoor dat de wintsmarge voor horecazaken hoger zal liggen.
 • De federale regering voorziet ook een cadeaucheque van 300 euro. Werkgevers kunnen die cheque voor hun werknemers aankopen zodat zij deze cheque kunnen gebruiken in de Belgische horecasector of bij cultuur- en sportactiviteiten. De cheque is (para)fiscaal vrijgesteld en is 1 jaar geldig.
 • De federale regering zorgt voor een verlenging van de tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht tot en met 31 december 2020.
 • Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verlengd tot en met 31 augustus 2020. 
 • Daarnaast is er een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op lonen voor juni, juli en augustus. Dit voor de bedrijven die de voorbije maanden beroep deden op de technische werkloosheid. 

Preventieve maatregelen

"Wat kan je als ondernemer doen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan? Welke hygiënemaatregelen kan je nemen om jezelf en anderen te beschermen?"

Je vindt alle antwoorden op deze en andere vragen op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Economische verliezen beperken

"Kan ik mijn BTW-aflossingen spreiden? Kan ik voor de bedrijfsvoorheffing ook mijn stortingen spreiden? Kom ik als zelfstandige in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht?" 

Je vindt het antwoord op deze en andere vragen op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

 • Overbruggingsrecht:  de steunmaatregel rond het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verlengd tot en met 31 augustus 2020. 

 
Bedrijfscontinuïteit

"Moet ik een Business Continuity Plan opstellen? Hoe doe ik dat?"

Je vindt alle informatie over de bedrijfscontinuïteit van je onderneming op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Arbeidsrechtelijke gevolgen

"Welke preventiemaatregelen moet je als ondernemer nemen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan? Moet je je werknemers laten telewerken? Heb ik recht op corona-ouderschapsverlof?"

Je vindt alle antwoorden op deze en andere vragen op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Belastingen, bedrijfsvoorheffing, btw, …

Je vindt alle informatie op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Je ontdekt er alle economische steunmaatregelen die de federale overheid genomen heeft om financiële ademruimte te geven. Je ontdekt er ook extra steunmaatregelen in het kader van de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, btw, bedrijfsvoorheffing, …

NIEUW! De federale regering heeft aan de FOD Financiën instructies gegeven om bijkomend uitstel te geven voor de betaling van bedrijfsvoorheffing en btw voor de maand april. Dit bijkomend uitstel komt bij het uitstel voor de maand maart. Concreet betekent dit dat de betalingstermijnen voor btw en bedrijfsvoorheffing verlengd worden met 2 maanden. Uitstel van betaling betekent dat je later kunt betalen en dat de fiscus geen nalatigheidsinteresten en geen boetes int. Indien dit bijkomend uitstel niet afdoende is, kun je met de FOD Financiën bijkomende betalingsmodaliteiten afspreken zoals een afbetalingsplan en de niet-toepassing van nalatigheidsinteresten vragen.
 
De uiterste betalingstermijnen zijn:

 • voor bedrijfsvoorheffing: 15 juli 2020
 • voor btw: 20 juli 2020

Tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht

Wegens overmacht of economische oorzaken kan je tijdelijke werkloosheid aanvragen. Op de website van de RVA vind je alle info over tijdelijke werkloosheid en een elektronische aangifte. Zo zijn de formaliteiten voor de werkgever vereenvoudigd. 

Belangrijk: de federale regering heeft de tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht verlengd tot en met 31 augustus. Bepaalde sectoren in moeilijkheden, waaronder bv. de horeca, wordt de steunmaatregel van de tijdelijke werkloosheid tot en met 31 december 2020 verlengd.  

Kredietverlening (i.s.m. Nationale Bank en financiële sector)

Zowel de federale regering, de Nationale Bank als de financiële sector slaan de handen in elkaar om de kredietverlening aan de bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. 

 • De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020, en dit zonder aanrekening van kosten. 
 • De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen (die tot en met 30/9/2020 worden verstrekt) met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten), die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. 

Meer informatie vind je op de website van Febelfin

Vlaamse overheid: economische steunmaatregelen

Ook de Vlaamse regering neemt extra economische steunmaatregelen om bedrijven bij te staan. Zo heeft de Vlaamse regering al voor meer dan 1 miljard aan hinder- en compensatiepremies uitbetaald.

Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) vind je meer informatie over:

NIEUW: Handelshuurlening tot 35.000 euro

De Vlaamse regering voorziet een handelshuurlening voor ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen. Concreet zal de Vlaamse overheid 2 maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor de lening wordt opgetrokken tot 35.000 euro. Ontdek hier alle info over de handelshuurlening

NIEUW: Welvaartsfonds van 500 miljoen euro

De Vlaamse regering lanceert een welvaartsfonds ter waarde van 500 miljoen euro dat belegt in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen. Meer informatie hierover ontdek je binnenkort hier.

Zelfstandige in bijberoep

Heb ik als zelfstandige in bijberoep ook recht op de corona hinderpremie?

De corona hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie zijn er voor ondernemingen die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen. Dit omvat zelfstandigen in hoofdberoep, maar ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep.

Maar het hangt natuurlijk ook af van het type activiteit die men uitvoert om te weten of men recht heeft op de corona hinderpremie. Enkel ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie. Je ontdekt hier wie recht heeft op een corona hinderpremie

Vraag hier je corona hinderpremie aan.

Economische steunmaatregelen Stad Gent

De Stad Gent kijkt naar de hoger vermelde overheden om economische steunmaatregelen te nemen voor de meest getroffen sectoren, maar komt ook zelf met economische steunmaatregelen voor ondernemers: 

 • Van maart 2020 tot en met mei 2020 worden de bedrijfsbelastingen kwijtgescholden. Op die manier wil het stadsbestuur zowel groot als klein ondersteunen om zo samen met de federale en Vlaamse ondersteuning liquiditeitsproblemen te voorkomen. 
 • De terrasbelasting wordt kwijtgescholden van maart 2020 tot en met september 2020.
 • Naast de belastingen worden ook de retributies voor markten en ambulante handel van maart 2020 tot en met mei 2020 geschrapt. 
 • De Stad Gent heeft ook - onder bepaalde voorwaarden - de huur en concessies van zelfstandigen en kleine ondernemingen die huren bij de Stad Gent kwijtgescholden van maart 2020 tot en met mei 2020.
 • De Stad Gent geeft uitstel van betaling voor alle bedrijfsgebonden belastingen van het jaar 2020 tot 30 september 2020. 
 • De Stad Gent betaalt al haar leveranciers zo snel mogelijk na de goedkeuring van de factuur, zonder de vervaldag af te wachten.

! Belangrijk: de verrekening van het fiscaal pakket gebeurt automatisch via de belastingadministratie. Je hoeft als ondernemer zelf geen contact op te nemen met de belastingadministratie.

De Stad Gent volgt de situatie op de voet.

 • Zo bekijkt het stadsbestuur ook tegemoetkomingen in de huur en concessies van zelfstandigen en kleine ondernemingen die huren bij de stad. Dit vergt een gerichte oefening die we in de komende dagen en weken verder uitwerken. Ondernemers en zelfstandigen die hieronder vallen, zullen binnenkort door de Stad Gent gecontacteerd worden. 
 • Daarnaast wordt de geplande hervorming van de bedrijfsbelastingen op oppervlakte en drijfkracht uitgesteld tot 2022. 

Dienstverlening Stad Gent, voor elke ondernemer

Ondersteuningspunt Ondernemers Gent

Heb je bijkomende vragen over bovenstaande economische steunmaatregelen of heb je nog andere vragen naar aanleiding van de coronamaatregelen? Contacteer het team van het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG).

Het OOG is elke weekdag telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16u op het nummer 09/210 10 60 of via e-mail op ondernemen@stad.gent. Je kunt je vraag per mail of via het e-formulier stellen. 

Als het team je oproep niet onmiddellijk kan beantwoorden, spreek dan zeker een boodschap in. De medewerkers van het OOG bellen je zo snel mogelijk terug.

Bestaande subsidies/toelagen die nog steeds van toepassing zijn

Steun van partners