Corona: overzicht economische steunmaatregelen voor ondernemers

De maatregelen om het coronavirus in te dijken hebben economische gevolgen. Ontdek hier een overzicht van alle economische steunmaatregelen.

Zowel de federale regering, de Vlaamse regering als de Stad Gent hebben verschillende steunmaatregelen uitgewerkt om ondernemers, bedrijven en handelaars te ondersteunen en door deze moeilijke periode te helpen.

 

Europese economische steun

Europa voerde een economisch hulpplan van 540 miljard euro in. 200 miljard euro daarvan wordt door de Europese Investeringsbank (EIB) vrijgemaakt om bedrijven in moeilijkheden te ondersteunen. Dit gebeurt in de vorm van een garantiefonds voor zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen.

Voor meer informatie:

 

Federale overheidsdiensten: adviezen en economische steunmaatregelen 

De federale overheid neemt een reeks maatregelen, zowel fiscaal als op gebied van financiering. Het gaat hier onder meer over:

Voor vragen en antwoorden kan je terecht op de websites van de federale overheidsdiensten:

 

Vlaamse overheid: economische steunmaatregelen

Ook de Vlaamse regering neemt extra economische steunmaatregelen om bedrijven bij te staan. Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vind je hierover meer informatie.

Naast de bestaande steunmaatregelen kan je bij VLAIO nu ook terecht voor:

De corona-hinderpremie en de corona- compensatiepremie kunnen niet meer aangevraagd worden.

Voor een overzicht van de nieuwe en bestaande maatregelen verwijzen we je naar VLAIO. Je kan bij hen ook informatie vinden om bepaalde betalingsverplichtingen uit te stellen, premies aan te vragen, je financieringsnood te berekenen en indien nodig extra kapitaal te zoeken. 

 

Economische steunmaatregelen Stad Gent

De Stad Gent kijkt naar de hoger vermelde overheden om economische steunmaatregelen te nemen voor de meest getroffen sectoren, maar komt ook zelf met economische steunmaatregelen voor ondernemers:

 • Uitstel van betalingen van het boekjaar 2020 tot 30 september 2020. Het betalingsuitstel wordt toegestaan voor alle ‘bedrijfsgebonden’ belastingen. Het gaat om volgende belastingreglementen: banken, bedrijfsvestigingen, het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur, het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken, het verstrekken van logies, aanvragen voor het openen van meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen, motoren, nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, opslagplaatsen, pompen, inname van het openbaar domein en het privaat gebruik van de openbare weg, reclame zichtbaar vanop de openbare weg, taxi’s en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, film- en erotische voorstellingen.
 • Daarnaast gaat het om deze ‘bedrijfsgebonden’ retributies voor: het plaatsnemen op markten, de inname van de openbare weg voor ambulante handel, de opstelling van kermisattracties, de elektriciteitsvoorziening van evenementen die plaatsgrijpen op het openbaar domein, werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, de vergunningen voor individueel bezoldigd personenvervoer en op de bestuurderspassen.
 • Van maart 2020 tot en met mei 2020 werden de bedrijfsbelastingen kwijtgescholden. De Gentse gemeenteraad besliste op 26 mei een gedeeltelijke vrijstelling toe te staan voor de maanden maart, april en mei 2020 (hetzij 3/12) voor de meeste bedrijfsbelastingen. Deze gedeeltelijke vrijstelling wordt door de belastingadministratie automatisch verrekend. Voor jaarlijkse belastingen wordt het bedrag op het aanslagbiljet herleid tot 9/12. Het betreft deze belastingen: belasting op de bedrijfsvestigingen, belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur, belasting op het verstrekken van logies, belasting op de motoren, belasting op de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, belasting op de opslagplaatsen, belasting op de pompen, belasting op de inname van het openbaar domein, belasting op film- en erotische voorstellingen. Je krijgt ook tijd tot 30 september om je betalingen te doen voor wat je nog wel verschuldigd bent. Je hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen. De Dienst Belastingen van de Stad Gent doet zelf het nodige.
 • De terrasbelasting in Gent is kwijtgescholden van maart 2020 tot en met half november 2020.
 • Voor de  periode van maart 2020 tot en met mei 2020 werden ook concessies en huurgelden kwijtgescholden als een omzetverlies van 60% kon aangetoond worden.
 • Naast de belastingen worden ook de retributies voor markten en ambulante handel voor de maanden maart tot en met mei 2020 kwijtgescholden.
 • De Stad Gent betaalt al haar leveranciers zo snel mogelijk na de goedkeuring van de factuur, zonder de vervaldag af te wachten.

 

Bestaande subsidies en vrijstellingen van belastingen zijn nog steeds van kracht:

 

Relancemaatregelen Stad Gent

Naast de steunmaatregelen komt vanaf 1 oktober ook meer informatie online over de uitbreidingen en aanvullingen op deze maatregelen, zoals het doorzetterscontract, de 1-op-1-begeleiding, de verhoging van de subsidie verfraaiing handelspand, en extra inspanningen op gebied van begeleiding en advies. Een overzicht van alle relancemaatregelen kan je hier nalezen. 

Wil je als handelaar zelf een initiatief nemen om je handelskern te promoten, dan kan dit via de subsidie voor handelsinitiatieven.

  Dienstverlening Stad Gent, voor elke ondernemer

  Ondersteuningspunt Ondernemers Gent

  Heb je bijkomende vragen over bovenstaande economische steunmaatregelen of heb je nog andere vragen naar aanleiding van de coronamaatregelen? Contacteer het team van het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG).

  Het OOG is elke weekdag telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16u op het nummer 09/210 10 60 of via e-mail op ondernemen@stad.gent. Je kunt je vraag per mail of via het e-formulier stellen.

  Op afspraak kan je ook aan het loket terecht. Afspraken maken gaat makkelijkst online of telefonisch