Bieden gestart voor standplaats frituur Verenigde Natieslaan

De Stad Gent veilt een vrijgekomen plek voor een frituur. Interesse? Tot en met donderdag 20 april, 12 uur, kun je een bod uitbrengen.

De vrijgekomen standplaats bevindt zich op de hoek van de Verenigde Natieslaan en de Yachtdreef. De standplaats beschikt over electriciteit. Er is geen vaste aardgasaansluiting op deze standplaats niet voorzien. 

Instelprijs

De minimum instelprijs is 3795 euro per jaar. De standplaats wordt toegewezen aan de hoogste bieder.

Voorwaarden

Alle toewijzingsvoorwaarden kan je nalezen in de algemene toewijzingsvoorwaarden, zoals goedgekeurd door het College op 30 maart 2023.  De voorwaarden voor het uitbaten van standplaatsen op de openbare weg voor kramen bestemd voor de verkoop van frieten en aanverwante producten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 mei 2016, blijven eveneens van toepassing

Hoe lang is de toewijzing geldig?

De toewijzing is geldig tot en met 31 december 2025.

Hoe bieden

Kandidaten moeten hun bod schriftelijk uitbrengen via het biedingsformulier, onder gesloten omslag.

Dien het formulier schriftelijk in bij de gerechtsdeurwaarder Gdw-Gent. Het uitgebrachte bod is bindend en definitief. Aangezien het om een bieding onder gesloten omslag gaat, kan elke bieder slechts 1 bod uitbrengen.

Deadline

Alle biedingen moeten ten laatste op 20 april 2023, 12 uur bij de gerechtsdeurwaarder binnen zijn.

Dezelfde dag om 14.30 uur onderzoekt de gerechtsdeurwaarder de biedingen op regelmatigheid en geldigheid. Na afloop wordt elke bieder op de hoogte gebracht van het resultaat van zijn of haar bod.