Bedrij­ven­ter­rein Wiedauwkaai zoekt nieuwe bedrijven: stel je kandidaat

Stad Gent, sogent en NMBS zoeken nieuwe bedrijven voor 19 percelen op bedrijventerrein Wiedauwkaai. Meld je nu aan.

De Stad Gent, sogent en de NMBS gaan op zoek naar productiebedrijven met een hoge tewerkstellingsgraad voor 19 percelen op bedrijventerrein Wiedauwkaai. Wil je je vestigen op het bedrijventerrein Wiedauwkaai? Het document om je kandidaat te stellen, vind je hier. Aanmelden kan van 15 juli tot en met 15 september 2024. Heb je nog bijkomende vragen? Contacteer dan het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG)

Hoe werkt de uitgifteprocedure en hoe stel je je kandidaat?

Bedrijven die zich kandidaat stellen, doorlopen een aantal stappen. Op die manier zorgen we ervoor dat het juiste bedrijf op de juiste plaats komt. De 7 stappen zijn:

Kandidaatstelling 

In deze stap bieden we jou 3 typekavels aan. De kavels hebben een grootte tussen 1.000 en 5.000 m². Bedrijven stellen zich kandidaat voor de aankoop van een typekavel op basis van de gewenste oppervlakte. Je kan in deze stap geen specifieke kavel kiezen. Je kan wel een voorkeur meegeven. De definitieve keuze van een kavel zal je pas kunnen maken nadat je bedrijf de selectieprocedure positief heeft afgerond. De plaats van je bedrijf in de rangschikking is hierbij belangrijk.  
Vul het aanmeldingsformulier in en bezorg het ons per e-mail via ondernemen@stad.gent. Aanmelden kan tot en met 15 september 2024. Voeg in de titel van je mail volgende woorden toe: “Kandidatuur Wiedauwkaai”. 

Toelichting en presentatie

De Stad Gent contacteert je na 15 september 2024 voor een gesprek waarbij je je bedrijf toelicht en extra data met de Stad Gent deelt. Het doel van dit gesprek? Zo geef je de Stad inzicht in de werking, de opportuniteiten, problemen en toekomstplannen van je bedrijf. Die inzichten laten ons toe om de volgende stap, de screeningsfase, beter uit te voeren. We maken van elk overleg een verslag dat deel uitmaakt van het uiteindelijke screeningsverslag.   

Screeningsfase

We screenen bedrijven in 2 stappen:

  1. eliminerende screening waarbij bedrijven getoetst worden aan o.a. de geldende juridische stedenbouwkundige voorwaarden. Voldoe je niet in deze eerste screening, dan kan je geen bedrijfskavel aankopen.
  2. richtinggevende screening waarbij nagegaan wordt in welke mate je voldoet aan de vooropgestelde vestigingsvoorwaarden van de Stad Gent. Die criteria zijn: soort economische activiteit, aantal tewerkstellingsplaatsen, startende ondernemingen, omgevingsvergunning voor exploitatie van hinderlijke inrichtingen, herlocalisatie, clustering en duurzame productie.  Meer informatie hierover vind je in de FAQ-lijst op deze pagina.  

We geven bij de tweede screening, de richtinggevende screening, een individuele score. Je bedrijf komt enkel in aanmerking voor vestiging op het bedrijventerrein wanneer je scoort op min. 2 criteria en een minimumscore van 6 punten behaalt. Hoe hoger de score, hoe geschikter je bedrijf om je te vestigen op het bedrijventerrein.

Beslissing College van burgemeester en schepenen

De screening resulteert in een rangschikking van de geselecteerde bedrijven per typekavel. De bedrijven die het best scoren, staan bovenaan de rangschikking. De rangschikking wordt bekrachtigd door het Gents College van burgemeester en schepenen. Het College geeft in deze fase de opdracht aan sogent om het proces op te starten dat leidt tot het afsluiten van de koopovereenkomst. 
Bedrijven die niet in aanmerking komen voor vestiging op het bedrijventerrein Wiedauwkaai zullen – indien gewenst – door de Stad Gent bijgestaan worden in hun zoektocht naar een andere locatie in Gent. 

Onderzoek energieverbruik

Van de bedrijven die de screeningsfase positief doorlopen hebben en weerhouden werden voor vestiging op het bedrijventerrein zal door de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent onderzocht worden of er energie- en of warmte-uitwisseling of collectieve energieopwekking mogelijk is. We kijken daarnaast of samenwerking mogelijk is met bedrijven die reeds aanwezig zijn op het bedrijventerrein of met andere bedrijven waarmee er onderhandeld wordt.

Afsluiten koopovereenkomst

Wanneer een bedrijf gecontacteerd wordt door sogent zal het zijn voorkeurskavel kunnen aanduiden. 
Als bedrijf heb je 6 maanden de tijd om na ontvangst van de beslissing van het college over te gaan tot het ondertekenen van de koopovereenkomst. 
Na de ondertekening van de koopovereenkomst bezorgt sogent je de contactgegevens van de Dienst Economie van de Stad Gent voor de start van het begeleidingstraject. 

Opvolging na afsluiten koopovereenkomst

Vanaf het ondertekenen van de compromis kunnen bedrijven beroep doen op het begeleidingstraject van de Stad Gent voor de opmaak van hun bouwplannen. 
 

Bedrijventerrein Wiedauwkaai

Het bedrijventerrein Wiedauwkaai, gelegen op een strategische locatie tussen het havengebied en de binnenstad van Gent, ondergaat een indrukwekkende transformatie. Voorheen was dit gebied overwegend onbebouwd door een combinatie van historische ontwikkelingen en een versnipperde eigendomsstructuur. 

Voor de herontwikkeling van dit bedrijventerrein werd op 6 juni 2009 een brownfieldconvenant afgesloten met de OVAM, het Agentschap voor Wegen en Verkeer en de Vlaamse regering. Op 9 juni 2023 stelden alle partijen vast dat aan alle doelstellingen en engagementen uit het brownfieldconvenant is voldaan waarna de Vlaamse regering het brownfield afsloot. 

Een deel van de bedrijfspercelen werd enkele jaren geleden al verkocht. De percelen die we nu verkopen, werden eerst gesaneerd met het oog op de verkoop  als bedrijfskavel. Dankzij een doordachte infrastructuur is het bedrijventerrein vandaag uitstekend bereikbaar, inclusief faciliteiten voor fietsverkeer en openbaar vervoer. 

Naast het bedrijventerrein ligt ook een groene fiets- en wandelas van 4,5 ha langs de Lieve. Dit maakt werken in een groene, aangename en toegankelijke omgeving mogelijk. 
 

FAQ

Een blik op het bedrijventerrein Wiedauwkaai

Bedrij­ven­ter­rein Wiedauwkaai

Wil je je vestigen op het bedrijventerrein Wiedauwkaai? Vul dan hieronder het aanmeldingsformulier in en stuur het ingevulde document ten laatste op 15 september 2024 terug naar ondernemen@stad.gent. Vermeld zeker in de titel van je mail "Kandidatuur Wiedauwkaai".

Vul dit formulier in DOCX (746.3 kB)