Afwijking wekelijkse rustdagen 2019 én koopzondagen 2019

Toegestane afwijkingen van de wekelijkse rustdag 2019 in Gent

Ligt uw handelszaak in een Gentse deelgemeente of de zone 9000 Gent (inclusief de sfeergebieden), dan kan u uw zaak op sommige wettelijk verplichte rustdagen van 2019 toch open houden.

Het overzicht van de 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag en koopzondagen 2019 voor handelaars in 9000 Gent — inclusief de sfeergebieden — en de deelgemeenten ligt vast en vindt u hier.

Bijkomende afwijkingen in de zone 9000 Gent of de sfeergebieden kan het stadsbestuur niet toestaan. Dit omdat het maximale aantal afwijkingen op de wekelijkse rustdag van vijftien is bereikt.