North Sea Port

North Sea Port is een grensoverschrijdende haven waaronder Gent, Terneuzen en Vlissingen vallen.

North Sea Port is het 60 kilometer lange grensoverschrijdende havengebied dat zich over 9.100 hectare (18.000 voetbalvelden) uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee, over Terneuzen tot Gent - 32 kilometer landinwaarts in België.

Multimodale haven in de top van Europa

Als centraal gelegen knooppunt in West-Europa staat North Sea Port voor multimodaal vervoer, zoals zeevaart, binnenvaart, spoor, vrachtwagen en pijpleiding. Tevens vind je een veelheid aan goederensoorten die worden overgeslagen of bewerkt. Kenmerkend zijn de optimale achterlandverbindingen, die North Sea Port blijft ontwikkelen met diverse infrastructuurprojecten op het water, de weg en het spoor.

North Sea Port is met 14,5 miljard euro toegevoegde waarde de nummer drie van de Europese havens. Inzake goederenoverslag neemt de haven met 71,5 miljoen ton de achtste plaats in van de havens in Europa.

Investeren in North Sea Port

In North Sea Port is nog ca. 1.000 ha. grond vrij voor bedrijven om te investeren. Zowel voor kadegebonden als niet-kadegebonden bedrijvigheid op het gebied van overslag van stukgoed, tankopslag, offshore-wind activiteiten, (maritieme) maakindustrie en vele andere sectoren.

Werkgelegenheid in de regio

Het havengebied creëert werkgelegenheid voor bijna 100.000 mensen in 525 bedrijven. North Sea Port mikt op duurzame economische bedrijvigheid. Daarmee draagt de haven bij aan welvaart in de regio en het genereren van waarde voor de omgeving en aandeelhouders. Door actief mee te denken met stakeholders worden kansen gecreëerd voor groei. De persoonlijke aanpak laat iedereen die bij de haven betrokken is toe zich te ontwikkelen.

North Sea Port een geprefereerde locatie voor grote industriële groepen uit de staalindustrie, autoassemblage, voedingssector, papierproductie, energiesector en chemische nijverheid. North Sea Port is een gereputeerde haven voor de behandeling van graan, kolen, fruitsappen, wagens, chemicaliën, staal-, woud- en olieproducten en bouwmaterialen.

Zeevaart tot wel 17 meter diepgang

Als zeehaven is North Sea Port toegankelijk voor zeeschepen van over de hele wereld, door de strategische ligging aan de Noordzee. De diepgang varieert van 17 meter in Vlissingen tot 12,5 meter in het Kanaal Gent-Terneuzen en in Gent. Bijna 9.500 zeeschepen meren jaarlijks aan in North Sea Port gaande van capesizers, kustvaarders, containerschepen tot ro/ro-schepen en bulkschepen.

Haven met vlotte doorstroom

North Sea Port (NSP) biedt een perfect evenwicht tussen vaartijd en voor/natransport. Ze is 17 kilometer landinwaarts gelegen en op een paar uur varen van de Noordzee. Dat biedt de mogelijkheid om vele kilometers en uren vrachtvervoer over de weg naar het hinterland te besparen.

Een vlotte aansluiting via de R4 (de ring rond het havengebied) naar verschillende Europese verkeersaders betekent een extra troef.