Haalbaarheidsstudie voor uw zaak

Kom goed voorbereid aan de start.

Als u een eigen zaak wil start is het belangrijk om uw ondernemingsidee diepgaand te analyseren. Op die manier krijgt u zicht op de sterke en zwakke punten en kunt u uw idee bijsturen.


Vanaf 1 januari 2018 worden kmo-haalbaarheidsstudies, kmo-innovatieprojecten, sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten vervangen door twee nieuwe subsidies:

  • Ontwikkelingsprojecten, voor vernieuwingen op korte termijn
  • Onderzoeksprojecten, voor kennisopbouw op lange termijn

Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen voor de beide subsidies in aanmerking.

Nuttige links


Online instrument
Op de website van het VLAIO vindt u ook het Startkompas, dat een nuttig instrument kan zijn.

Starters van niet-Belgische origine

Als starter van niet-Belgische origine kunt u zich extra laten begeleiden door Project AZO en bij Starterslabo