Gratis een onderneming starten in Gent

De Stad Gent betaalt tot eind 2022 het inschrijvingsgeld terug dat je betaalt voor je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Inhoud

Waar gaat het over?

BELANGRIJK: Deze subsidie loopt nog tot en met 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 kan je geen beroep meer doen op deze subsidie en krijg je het inschrijvingsgeld bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) niet meer terugbetaald via de Stad Gent. Gentse ondernemingen die opstartten in december 2022 krijgen in 2023 wel nog de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Als startende ondernemer moet je je inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hiervoor moet je inschrijvingsgeld betalen bij een ondernemingsloket. De Stad Gent betaalt tot eind 2022 dit bedrag terug.

Wat zijn de voorwaarden?

De Stad Gent verleent, binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement beschikbaar stelt, een ondersteuning aan elke nieuwe inschrijvingsplichtige onderneming die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het betreft een inschrijvingsplichtige onderneming die zich volgens het Wetboek van economisch recht moet laten inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en die
  • zijn vestigingseenheid op het grondgebied van de Stad Gent (postcodes 9000 – 9030 – 9031 – 9032 – 9040 – 9041 – 9042 – 9050 – 9051 – 9052) vestigt, en die
  • zich inschrijft in de Kruispuntbank voor Ondernemingen vanaf 1 november 2018.
  • De inschrijving wordt uitgevoerd door een erkend ondernemingsloket naar vrije keuze.

Hoeveel krijg je terug?

Het inschrijvingsgeld van 92,5 euro wordt terugbetaald.

Welke stappen zijn er?

De startende inschrijvingsplichtige onderneming (inschrijving in KBO vanaf 1/12/2020) moet naar de Stad Gent toe geen enkele formaliteit vervullen voor het bekomen van deze premie. De Stad Gent baseert zich hiervoor op de gegevens die aanwezig zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Via KBO Select maakt de Stad Gent hieruit een lijst van de nieuwe inschrijvingsplichtige onderneming die in aanmerking komt voor de ondersteuning (ondernemingsnummer, naam, adres, en IBAN- rekeningnummer).

De Stad Gent voert de storting van de premie uit op het IBAN-rekeningnummer vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Indien deze rekening inactief of onjuist blijkt, wordt de betrokken onderneming hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft zij de mogelijkheid om binnen een vervaltermijn van 30 kalenderdagen het correcte rekeningnummer van de onderneming aan de Stad mee te delen.