Gratis een onderneming starten in Gent

De Stad Gent betaalt het inschrijvingsgeld terug dat u betaalt voor uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Als startend ondernemer moet u zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hiervoor moet u inschrijvingsgeld betalen bij een ondernemingsloket. De Stad Gent betaalt dit bedrag automatisch terug.

OPGELET:
Omwille van een technisch probleem is het momenteel niet mogelijk de betalingen automatisch te laten verlopen. Als u zich ingeschreven heeft bij een Ondernemingsloket, zult u in de loop van de maand na de opstart van uw onderneming een brief ontvangen. Bezorg de Dienst Economie de nodige bewijsstukken en indien u er volgens het reglement recht op hebt, krijgt u uw inschrijvingsgeld terugbetaald.

Bedrag

Het inschrijvingsgeld van 88,5 euro wordt automatisch terugbetaald.

Procedure

De startende onderneming moet naar Stad Gent toe geen enkele formaliteit vervullen voor het bekomen van deze premie. De Stad Gent baseert zich hiervoor op de gegevens die aanwezig zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Via KBO Select maakt de Stad Gent hieruit een lijst van de nieuwe ondernemingen die in aanmerking komen voor de ondersteuning (ondernemingsnummer, naam, adres en IBAN-rekeningnummer). Na controle van de lijsten en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen betaalt de Stad Gent uw inschrijvingsrecht terug.

Achteraf wordt u via een brief, die het startersbeleid van de Stad Gent verder toelicht, op de hoogte gebracht van de uitbetaling.

Stad.gent regelgevingen