De haven van Gent

De Gentse haven is een middelgrote, congestievrije haven met 27 km kade en 130 km spoorweg, verdeeld over 4.500 hectare.

Congestievrije haven

De Gentse haven biedt een perfect evenwicht tussen vaartijd en voor/natransport. Ze is 17 kilometer landinwaarts gelegen en op een paar uur varen van de Noordzee. Dat biedt de mogelijkheid om vele kilometers en uren vrachtvervoer over de weg naar het hinterland te besparen.

De haven van Gent ligt achter een zeevaartsluis, waardoor er een rustige getijdenvrije toegang tot de haven is. Ze heeft geen last van de congestieproblemen waar veel grote Europese havens mee kampen. Een vlotte aansluiting via de R4 (de ring rond het havengebied) naar verschillende Europese verkeersaders betekent een extra troef.

Zeehaven

Dankzij een snelle nautische ontsluiting voor grote roro- en Panamax-schepen is de Gentse zeehaven een geprefereerde locatie voor grote industriële groepen uit de staalindustrie, autoassemblage, voedingssector, papierproductie, energiesector en chemische nijverheid. Met een jaarlijkse overslag via het water van 43 miljoen ton goederen is Gent de tweede haven van België.

Goederen

Gent is een gereputeerde haven voor de behandeling van graan, kolen, fruitsappen, wagens, chemicaliën, staal-, woud- en olieproducten en bouwmaterialen. In de nabije toekomst komen er biobrandstoffen en containers bij. De nakende bouw van een ShortSea Container Terminal, die deel uitmaakt van een Europees netwerk, brengt de Gentse haven met stip op de Europese containerkaart.

Ruimte

In het Gentse havengebied is er nog ruimte voor uitbreiding. Tussen 2008 en 2010 zullen 300 hectare nieuwe gronden voor logistieke en industriële doeleinden worden ontsloten. Dat gebeurt in de directe omgeving van het reeds 200 hectare bouwrijpe gebied rond het nieuwe Kluizendok. Het Kluizendok bevat 6 km kade, een multi-user containerterminal, een rangeerstation en verschillende loten watergebonden en niet-watergebonden industriegronden.