Circulair toilet The Place To Pee

Circulair toilet in Gent recycleert urine

Het circulaire toilet 'The Place To Pee' in Gent recycleert dankzij een innovatieve technologie je plasje. Lees hier hoe het werkt.

Nog tot en met eind september 2021 kan je je plasje achterlaten in het circulaire toilet 'The Place To Pee' naast het centrale strandgebouw op de Gentse Blaarmeersen. Je urine vloeit niet automatisch naar het riool, maar wordt via een innovatieve technologie gescheiden en verwerkt tot ontsmettend spoelwater en meststoffen voor de landbouw. Het circulaire demonstratieproject is een samenwerking tussen verschillende bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en organisaties. 

Innovatieve technologie

Het winnen van fosfor en het produceren van stikstof voor gebruik als meststoffen in de landbouw eisen een zware tol van het milieu. Dat kan beter volgens het Gentse bedrijf HYDROHM, spin-off van de Universiteit Gent, en het internationale bedrijf LAUFEN. Want urine laten wegspoelen is zonde. Het bevat immers waardevolle stoffen die de waterzuivering belasten. Bovendien verbruikt het spoelen van toiletten ook veel water. 

HYDROHM ontwikkelde daarom met steun van ESA de URIDIS-technologie. Via deze zuiveringstechnologie halen ze enerzijds fosfor en stikstof uit de urine en gebruiken die als meststoffen in de landbouw. Anderzijds produceren ze ontsmettend spoelwater uit urine, water en groene stroom. Om de urine in het toilet apart te scheiden, ontwikkelde het bedrijf LAUFEN de save!-technologie, een bronscheidingstechnologie. De scheiding gebeurt passief, zonder elektronische sensoren of mechanische onderdelen. 

Hoe de technologie precies werkt, ontdek je hieronder in een schematische voorstelling. 

Een kleine boodschap, een groot verschil

Een bezoek aan het toilet The Place To Pee in de Blaarmeersen is niet anders dan een ander toilet, maar je kleine boodschap maakt een groot verschil voor het milieu, de landbouw en de algemene biodiversiteit in rivieren en oceanen. Ontdek hieronder de voordelen van het circulaire toilet:

  • een hygiënischer toilet
  • waterbesparing en properder afvalwater
  • herwinnen van waardevolle stoffen voor toepassing in de landbouw

Gent, Technologiehoofdstad in Europa

Het demonstratieproject in de Blaarmeersen toont mooi aan hoe we met hulpbronnen en afvalwatercycli moeten omgaan. De bewustwording rond circulariteit (je laat niets verloren gaan en grondstoffen blijven circuleren) is in lijn met de inspanningen van de Europese Unie richting een Green Deal, waarbij een circulaire economie een essentieel onderdeel is voor het bereiken van de ecologische doelstellingen. 

Dit demonstratieproject past in de Gentse ambitie om koploper te zijn in cleantech en circulaire economieDe Stad Gent wil cleantech, biotech, maar ook andere speerpunten zoals healthtech en digitech verder in hun groei ondersteunen. Hiervoor richtte het Gentse stadsbestuur een speerpuntenfonds van 4,8 miljoen euro op. Het fonds dient als hefboom voor de Gentse economie en om bovenlokale innovatiemiddelen, zowel publiek als privaat, naar Gent te halen.

Gent heeft een enorme rijkdom aan innovatieve bedrijven. Uit de samenwerking van onderwijs- en kennisinstellingen met bedrijven ontstaan er telkens nieuwe technologieën en toepassingen. Via het speerpuntenfonds investeert de Stad Gent voor maximaal 40 procent in innovatieve projecten en proeftuinen. Zo maakt Gent het verschil naar de toekomst toe en verstevigt ze haar ambitie om een Technologiehoofdstad in Europa te worden.

De volgende partners hebben dit demonstratieproject op de Gentse Blaarmeersen mogelijk gemaakt: