Openbaar onderzoek bescherming grafteken Huybrechts

Van 9 januari tot en met 7 februari 2020 loopt het openbaar onderzoek rond de bescherming van het graf en grafteken Huybrechts-Coppejans.

Op 19 december 2019 ondertekende de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed het besluit tot voorlopige bescherming als monument van het graf en grafteken Huybrechts-Coppenjans op de begraafplaats van Sint-Amandsberg. Over die bescherming wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij belanghebbenden in die periode het beschermingsdossier kunnen inkijken en eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen formuleren. Na het openbaar onderzoek bundelt de gemeente alle opmerkingen en bezwaren en bezorgt die aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Na de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren beslist de minister over de definitieve bescherming.

U kan het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier komen inkijken bij - De Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie, Woodrow Wilsonplein 1, Gent, 09/2690370 (na afspraak) of bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel, 02/553.18.21 (na afspraak). 

U vindt de informatie ook op de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

U kan opmerkingen en bezwaren per gewone brief sturen naar Stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie, Botermarkt 1, 9000 Gent 

Dit kan ook digitaal via dienst.monumentenzorg@stad.gent