Bewoners zetten hun ideeën op een maquette.
Bewoners zetten hun ideeën op een maquette.

Cocreatie

Wijkbewoners van Muide-Meulestede en Stad Gent zoeken naar een nieuwe manier van samenwerken.

Bewoners klopten aan bij Stad Gent om samen aan de toekomst van Muide-Meulestede te werken. Dit was de aftrap van een cocreatietraject. Bewoners en Stad Gent zoeken naar een nieuwe manier van samenwerken. Er is een bewonersplatform dat het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen stuurt, en er zijn werven waarin bewoners zelf aan de slag gaan.

Bewonersplatform Atelier MMM

Bewoners, ondernemers, buurtorganisaties en Stad Gent zijn samen opdrachtgever van Muide Meulestede Morgen. Ze hebben een wijkplatform met bewoners, ondernemers, buurtorganisaties enzovoort opgericht. Dit is ‘Het Atelier’. Het Atelier behoudt het overzicht over alle projecten en ondersteunt de bewonerswerven. Het is ook de broedplaats voor nieuwe projecten en de plek waar ideeën voor nieuwe werven afgetoetst worden aan de inzichten van de conceptstudie. Zo zorgt het Atelier voor de continuïteit en de vooruitgang van Muide Meulestede Morgen.

De verslagen van het Atelier, kan je onderaan downloaden.

Werven MMM

Bewoners meedoen of meedenken over de toekomst van Muide-Meulestede. In verschillende 'werven' ondernemen bewoners zelf actie.

Invulling treinwagons

Buurtinitiatieven krijgen een stek in treinwagons in de Voorhaven. De Voorhaven vernieuwt de komende jaren naar een wijk met ruimte voor de buurt, woningen en een aantal kantoren. Het havenerfgoed blijft maximaal bewaard. Het inrichtingsplan voegt nog een paar elementen toe zoals oude treinwagons. Alle info over de herinrichting vind je hier.

In het kader van Muide Meulestede Morgen was een oproep om de oude treinwagons een invulling te geven.

  • Wijkfotograaf Marc Franck organiseerde begin maart 2019 een fototentoonstelling over de Voorhaven aan de gerestaureerde wagon aan de loodsen van de scheepsherstellers.
  • vzw Offline heeft een wagon ter beschikking in het nieuwe wijkpark (in aanleg). In het voorjaar van 2019 komt de vzw naar buiten met eerste activiteiten.

Werf Vergroening

Bewoners van Muide-Meulestede vergroenen hun wijk.

  • Buurtbewoners van de Marseillestraat plantten enkele fruitbomen (november 2018). Ze organiseren 'leefstraten' in de zomer in afwachting van een groenere inrichting van hun buurt.
  • Buurtbewoners en de Groendienst plantten 21 bomen (lindes, berken, elsen en lijsterbessen) en maar liefst 1000 struiken (waaronder ligusters, meidoorns en kardinaalsmutsen) in de Pauwstraat. De bewoners noemen hun nieuwe groene plek het ‘Vikingbos’. Dat is een verwijzing naar het legendarische café de Viking aan de overkant van de Pauwstraat. De naam bos is niet helemaal juist. Het is eerder een langerekt bosje of houtkant. Het heeft een breedte van ca. 6m en een lente van ca. 125m. Vanwege allerlei ondergrondse leidingen en de nabijheid van de spoorlijn kon niet de gehele groenzone worden aangeplant met bomen en struiken. Als alternatief is ingezet op een bloemrijk maaibeheer. Dat is een verrijking voor bijvoorbeeld bijen, vlinders en allerlei andere insecten en kleine zoogdieren.

Volg hun facebookpagina.

Werf Mobiliteit

Bewoners en de Stad zoeken samen oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken.

  • De eerste werfvergadering vond plaats op 15 november 2016. Onder het motto 'meten is weten' verzamelden 30 wijkbewoners eind januari 2017 voor een heuse verkeerstelling. De grootschaligheid is uniek.
  • De Werf Mobiliteit en Stad Gent hebben geijverd voor de asverschuiving van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan. Ondertussen bestudeert de provincie hoe het doorgaand verkeer dat nu door de New Orleansstraat rijdt, kan verhuizen naar de Port Arthurlaan. Vanuit de Werf Mobiliteit volgen buurtvertegenwoordigers de studie op.

Heb jij een idee?

Heb je een idee, of wil je meedoen aan Muide Meulestede Morgen? Laat het ons weten!