Andere projecten in Moscou - Vogelhoek

Links naar andere projecten en openbare werken in Moskou - Vogelhoek uitgevoerd door partners van de Stad.

Niet enkel de Stad Gent laat werken uitvoeren aan de wegen. Ook Aquafin, De Lijn, TMVW, het Vlaams Gewest en vele nutsbedrijven werken op het openbaar domein. De Stad doet inspanningen om die werken optimaal op elkaar af te stemmen.

Wilt u beschadigingen van wegen, trottoirs, bruggen of fietspaden melden? Neem dan contact op met Gentinfo (09 210 10 10).

Een defect of beschadiging aan de openbare verlichting op het grondgebied van de Stad Gent meldt u best via de website www.straatlampen.be of via het gratis telefoonnummer 0800 63 535.

Met vragen over regenwater, afvalwater, riolering of wateroverlast op het grondgebied van de Stad Gent, kunt u terecht bij de TMVW via de Aquafoon op het telefoonnummer 078 35 35 99. Specifiek voor defecten of storingen op het nummer 078 35 35 88.

Meer informatie over openbare werken in Gentbrugge.