Projectsubsidies sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven in Gent

Aanvraag projectsubsidies voor initiatieven van Gentse verenigingen die in Gent bijdragen aan sensibilisering rond mondiale solidariteit.

Inhoud

Waar gaat het over?

Gentse verenigingen die sensibiliserende activiteiten in Gent organiseren kunnen hiervoor een subsidie krijgen.

In het verleden werden met deze subsidies al debatten georganiseerd, sprekers uit het globale Zuiden uitgenodigd, educatief materiaal aangemaakt, ...

Alle Gentse verenigingen komen in aanmerking voor deze subsidie als zij activiteiten willen opzetten rond thema's van mondiale solidariteit. Deze subsidie is dus niet beperkt tot verenigingen uit de sector.

Wat zijn de voorwaarden?

Alle Gentse verenigingen komen in aanmerking om projecten voor te stellen.

Activiteiten moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • gericht zijn op een breed publiek;
  • gericht zijn op het sensibiliseren van de Gentse bevolking rond mondiale solidariteit;
  • grootschalig en/of innovatief zijn.

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De aanvrager bepaalt zelf welk bedrag gevraagd wordt. Per project kan maximaal 3.000 euro verkregen worden.

De indiener moet ook eigen middelen inzetten in het voorgestelde project: het subsidiebedrag mag maximaal 75% van de totale projectkost bedragen.

Wat heb ik nodig?

Aanvragen moeten gebeuren via het aanvraagformulier.

Welke stappen zijn er?

Indienen kan op twee momenten van het jaar: 1 april en 1 oktober. 

Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via mondiale.subsidies@stad.gent

Indieners krijgen de gelegenheid om hun project mondeling toe te lichten aan een adviescommissie. Dit is niet verplicht, wel aangeraden.

Een beslissing wordt per brief meegedeeld aan de aanvragers.

Regelgeving

Reglement projectsubsidies sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven in Gent