Schaarkenstraat: in ontwerpfase

De stad Gent plant de volledige heraanleg van de Schaarkenstraat in Zwijnaarde. De eerste ontwerpstudies zijn klaar.

Woonerf en groen

De Schaarkenstraat leent zich tot een herinrichting als woonerf. Een woonerf is een autoluwe straat, waar de auto te gast is en de nadruk ligt op wonen, wandelen en spelen.

Het voorontwerpplan heeft verder ook veel aandacht voor groen:

  • bestaande bomen blijven behouden
  • er komen een drietal nieuwe bomen
  • grote groene bermen doen dienst als wadi's

Wat zijn wadi's?

'Wadi's' zorgen voor Water Afvoer Door Infiltratie. Het zijn een soort van verlaagde groene bermen waar regenwater de kans krijgt om geleidelijk aan in de bodem te dringen.

Mobiliteit

Het nieuwe voorontwerp voorziet in éénrichtingsverkeer in de Schaarkenstraat.

  • Inrijden kan nog steeds via de Heerweg- Noord.
  • Wegrijden gebeurt via de Jan Sonnevillestraat, die haar tweerichtingsverkeer behoudt.

In de Schaarkenstraat zijn verder ook een aantal parkeerplaatsen voorzien.

Procedure

De weg van plan naar uitvoering is lang. Een concrete timing voor de uitvoering van de werken is nog niet gekend.