cam02_web (Large).jpg
Toekomstbeeld Zilverberklaan

Zilverberklaan en Egelstraat (deel): in ontwerpfase

De Stad Gent en FARYS plannen de heraanleg van de Zilverberklaan en een deel van de Egelstraat.

Projectzone

De Zilverberklaan en een deel van de Egelstraat (tussen de Zilverberklaan en de Botestraat).

Ontwerp

  • De Zilverberklaan en een deel van de Egelstraat zullen ingericht worden als woonerf met een versmalde rijweg in asfalt.
  • De bestaande groene bermen blijven behouden.
  • De opritten krijgen betonstraatstenen.
  • Er komen 15 parkeerplaatsen, verspreid over de Zilverberklaan.

Woonerf

Een woonerf is een autoluwe straat waarin doorgaand verkeer wordt afgeraden en waarin de snelheid voor gemotoriseerd verkeer beperkt is tot 20 km/uur. Voetgangers kunnen in een woonerf de volledige rijweg gebruiken.

Groen

  • De bestaande bomen en groene bermen behouden we maximaal.
  • In de Zilverberklaan planten we in de vrije ruimtes nieuwe bomen aan.
  • Ter hoogte van de aansluitingen van de Zilverberklaan en de Egelstraat, Moerbezielaan en de Sparappellaan komt aan weerszijden van de rijweg een mast die de draagstructuur vormt voor een groene slinger en een visuele poort creëert naar het woonerf.

Riolering

FARYS legt in deze straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Afval-en regenwater worden dan gescheiden van elkaar afgevoerd.

Bekijk hier

het voorontwerpplan PDF (22.43 MB)

Lees hier

de bewonersbrief PDF (86.34 KB)