Evergemsesteenweg: in ontwerpfase

De ontwerpplannen voor de integrale vernieuwing van de Evergemsesteenweg zijn klaar.

De Stad Gent en FARYS voorzien de integrale vernieuwing van de Evergemsesteenweg. De straat krijgt een volledig nieuwe weginfrastructuur en een nieuw rioleringsstelsel. De ontwerpplannen zijn klaar.

Projectgebied

In dit project wordt de volledige Evergemsesteenweg, tussen de Industrieweg en het kruispunt met de Sint-Markoenstraat, de Morekstraat en de Vierweegsestraat aangepakt. Het kruispunt behoort ook nog tot het projectgebied en krijgt een integrale heraanleg.

Ontwerp

Over het volledige traject komen er brede, aangename voetpaden. De rijweg zelf wordt uitgevoerd in asfalt en is overal breed genoeg om het busverkeer in twee richtingen door te laten.

De heraanleg van de Evergemsesteenweg kadert binnen het fietsfonds. Er is bij het ontwerp dan ook bijzonder veel aandacht voor de uitbouw van een veilige fietsinfrastructuur.

Tussen Industrieweg en Vledermuisstraat

In dit gedeelte van de Evergemsesteenweg komen volwaardige, brede fietspaden aan beide zijden van de rijweg. De fietspaden grenzen aan de rijweg, maar liggen hoger en zijn op die manier ook veiliger.

Aan de zijde met de even huisnummers ligt er ook een parkeerstrook tussen het fietspad en het voetpad. Bomen zorgen voor een groene toets in de parkeerstroken en worden op regelmatige afstanden voorzien.

Tussen de Vledermuisstraat en het kruispunt met de Vierweegsestraat

In dit gedeelte van de Evergemsesteenweg is de weg te smal om volwaardige fietspaden te voorzien. Hier voorziet het ontwerp in fietssuggestiestroken.

Parkeren blijft mogelijk tussen de Vledermuisstraat en ca. huisnummer 24. Vanaf ca. huisnummer 24 en het kruispunt met de Vierweegsestraat verdwijnt het parkeren.

Nieuwe riolering

FARYS vernieuwt de riolering. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Regen- en afvalwater worden dan gescheiden afgevoerd.