verkortingstraat_cam01 (Large).jpg
Toekomstbeeld Verkortingstraat zoals voorgesteld op infomoment van september 2017

Verkortingstraat: in uitvoering

De Stad Gent en FARYS zullen de Verkortingstraat integraal vernieuwen. De werken starten begin november 2020.

Projectgebied

  • Verkortingstraat

Ontwerp

  • Verhoogde voetpaden in betonstraatstenen
  • Rijweg in asfalt en parkeerstroken in kasseien
  • Verhoogd plateau daar waar Verkortingstraat afdraait richting Campo Santo
  • Asverschuiving ter hoogte van huisnummer 8
  • Bijkomende fietsenstallingen

Groen

  • Boomvakken verspreid tussen de parkeerstroken op regelmatige afstanden
  • Groenstrook met behoud van bomen i.p.v. voetpad aan kant Campo Santo
  • Veilige en groene inrichting t.h.v. aansluiting Verkortingstraat op Antwerpsesteenweg

Riolering

FARYS legt een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dit wil zeggen dat afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.