verkortingstraat_cam01 (Large).jpg
Toekomstbeeld Verkortingstraat zoals voorgesteld op infomoment van september 2017

Verkortingstraat: in ontwerpfase

De Stad Gent en FARYS zullen de Verkortingstraat integraal vernieuwen.

Projectgebied

  • Verkortingstraat

Ontwerp

  • Verhoogde voetpaden in betonstraatstenen
  • Rijweg in asfalt en parkeerstroken in kasseien
  • Verhoogd plateau daar waar Verkortingstraat afdraait richting Campo Santo
  • Asverschuiving ter hoogte van huisnummer 8
  • Bijkomende fietsenstallingen

Groen

  • Boomvakken verspreid tussen de parkeerstroken op regelmatige afstanden
  • Groenstrook met behoud van bomen i.p.v. voetpad aan kant Campo Santo
  • Veilige en groene inrichting t.h.v. aansluiting Verkortingstraat op Antwerpsesteenweg

Riolering

FARYS legt een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dit wil zeggen dat afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

Timing en nutswerken

Voor de wegen- en rioleringswerken beginnen, komen de nutsmaatschappijen langs om leidingen voor elektriciteit, gas, drinkwater,…te vernieuwen waar nodig. De nutsmaatschappijen brengen u vooraf over deze nutswerken op de hoogte met bewonersbrieven.