JefCrickstraat_cam01_web..jpg
Jef Crickstraat

Jef Crickstraat: in ontwerpfase

De stad Gent plant de volledige heraanleg van de Jef Crickstraat in Sint-Amandsberg. De eerste ontwerpstudies zijn klaar.

Het ontwerpplan

Het ontwerp voor de Jef Crickstraat gaat uit van volwaardig éénrichtingsverkeer komende van de N70 in de richting van de Heiveldstraat.

Door het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Jef Crickstraat voorziet het ontwerpplan in een aantal aanpassingen:

 • de rijweg is smaller ontworpen
 • meer ruimte voor een volwaardig doorlopend voetpad
 • een parkeerstrook aan de kant van de oneven huisnummers

Veilige weginrichting

De aansluiting van de Jef Crickstraat met de N70 en de Heiveldstraat wordt aan beide zijden veiliger ingericht.

Aan de kant van de Heiveldstraat:
 • is een asverschuiving voorzien
 • de parkeerstrook wisselt van kant
 • dit zorgt voor trager verkeer

Aan de kant van de N70:

 • de Jef Crickstraat wordt veel smaller dan vandaag
 • voetgangers krijgen een apart voetpad ter hoogte van de aansluiting met de N70
 • grote groenzones vervangen de huidige stenen vlakte

Groen en bomen

Het nieuwe ontwerp zet in op veel groen:

 • bestaande bomen blijven behouden
 • nieuwe bomen worden aangeplant
 • grote groene bermen doen dienst als wadi's

Wat zijn wadi's?

Het woord wadi staat voor Water Afvoer Door Infiltratie.
Wadi's zijn verlaagde groene bermen die toelaten dat regenwater geleidelijk aan in de bodem kan dringen.
Dat heeft zo zijn voordelen:

 • proper regenwater komt niet in de riolering terecht
 • de riolering krijgt zo minder water te slikken bij regenval
 • hierdoor werken waterzuiveringsinstallaties beter, ze moeten minder regenwater verwerken en kunnen zo het echte afvalwater beter zuiveren.

Procedure

De weg van plan naar uitvoering is lang. Een concrete timing voor de uitvoering van de werken is nog niet gekend.
Momenteel is er enkel een voorontwerpplan getekend, dit betekent niet dat de werken onmiddellijk zullen starten.