John Kennedylaan Noord: in uitvoering

De Stad Gent is samen met FARYS en Aquafin gestart met de uitvoering van het project John Kennedylaan Noord in Oostakker.

Het gaat hier om grote collectorwerken en de volledige vernieuwing van de Wittewalle, Borkelaarstraat en een deel van de Bredestraat.

Beschrijving van de werken

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 4000 inwoners uit Oostakker dat nu nog rechtstreeks in de grachten belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren, zullen Aquafin en FARYS in Wittewalle vanaf de Bredestraat tot aan de John Kennedylaan een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater wordt opgevangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Gent.

Hiervoor wordt er ook tussen Wittewalle en de Kleemstraat een vuilwaterleiding aangelegd in de bermen van de John Kennedylaan. Het propere regenwater zal via de Imsakkerlaan afgevoerd worden richting de dokken. Ook in een deel van de Bredestraat en Mostwegel komt een gescheiden rioleringsstelsel.

Gelijktijdig met deze werken plant de Stad Gent ook de volledige heraanleg van de weginfrastructuur in Wittewalle, de Borkelaarstraat en een deel van de Bredestraat. Deze (delen van) straten worden volledig vernieuwd, krijgen meer groen en degelijk uitgeruste kruispunten met plateaus in roodkleurige asfalt.

Timing

  • Ontwerp: afgerond
  • Start van de werken: mei 2018
    • Deel 1: aanleg riolering langs Kennedylaan, Imsakkerlaan, smal deel van Wittewalle en deel Bredestraat
    • Deel 2: wegen- en rioleringswerken in overige deel van Wittewalle en Borkelaarstraat
  • Voorziene uitvoeringstermijn: 2 jaar

 

Bekijk hier de presentatie

over de start van de werken PDF (6.62 MB)