Goedlevenstraat en omgeving : in ontwerpfase

De Stad Gent en Farys plannen de heraanleg van de Goedlevenstraat (deel 2).

Projectzone

Van het kruispunt met de Waterstraat/Krijtestraat tot aan de Maalderijstraat.

De eerste ontwerpplannen zijn klaar.

Ontwerp

De herinrichting van de Goedlevenstraat (deel 2) zal gebeuren zoals in de pas heraangelegde Groenstraat (het deel tussen de Gentstraat en het kruispunt met de Goedlevenstraat).

Rijweg en groen

De rijweg wordt heraangelegd in asfalt. De parkeerstroken krijgen kasseien en waar mogelijk komen plantvakken. De aansluiting met de diverse zijstraten wordt volledig anders ingericht. De rijweg wordt smaller en er komen grote plantvakken aan beide zijden van de rijweg. U vindt een voorbeeld hiervan op het pas heraangelegde kruispunt van de Slotendries met de Augustijn Moreelsstraat.

Riolering

Er komt ook een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.