Gasthuisstraat: in ontwerpfase

De Stad Gent en Farys plannen de integrale heraanleg van de Gasthuisstraat.

Voortraject

In 2009 organiseerden we een infomoment waarop we de bewoners enkele concepten voor de Gasthuisstraat voorstelden. Vervolgens presenteerden we hen in 2010 de voorontwerpplannen voor deze straat. 

Na een lange tussenperiode kunnen we verder met het project Gasthuisstraat. Van zodra het afvalwater op de collector in Wittewalle aangesloten is en het project Oostakkerdorp uitgevoerd is, kunnen de werken starten.

Eind 2019 hebben we de voorontwerpen van 2010 terug opgenomen en geactualiseerd aan de huidige inzichten. Ook hebben we de opmerkingen en suggesties die geformuleerd werden in 2010 mee verwerkt in de plannen.

Ontwerp

Het nieuwe ontwerp voorziet onder andere in:

  • een nieuwe rijweg in asfalt
  • veilige brede voetpaden en oversteekplaatsen
  • parkeerstroken in kasseien met ruimte voor bomen
  • snelheidsremmende maatregelen aan de hand van asverschuivingen
  • het behoud van het dubbelrichtingsverkeer

Gescheiden rioleringsstelsel

FARYS voorziet in al deze straten ook een gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat afval- en regenwater gescheiden van elkaar afgevoerd worden.

Timing

De timing voor de start van de wegenwerken en de uitvoering van de rioleringswerken is op dit moment nog niet gekend. Buurtbewoners worden hierover tijdig verwittigd via bewonersbrieven. 
Wel worden er vooraf werken uitgevoerd aan de nutsleidingen (voor water, elektriciteit, enz.). De bewoners ontvangen hierover tijdig informatie via bewonersbrieven van de nutsmaatschappijen.

Bekijk hier de presentatie over

de voorontwerpplannen van de Gasthuisstraat PDF (4.48 MB)

Bekijk hier het ontwerpplan

voor de heraanleg van de Gasthuisstraat PDF (1.83 MB)