Groenestaakstraat

Groenestaakstraat en omgeving: uitgevoerd

Na meer dan twee jaar zijn de ingrijpende wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat, Gaverstraat en Botestraat afgerond.

Geduld beloond

De Stad Gent en Farys startten in 2018 met de werken in de Groenestaakstraat, Gaverstraat en Botestraat (van de Lusthoflaan tot aan de trambaan). Van bij het begin was duidelijk dat de werken ingrijpend zouden zijn én ook lang zouden duren. De metamorfose gebeurde dan ook zowel boven als onder de grond.

Projectzone

 • Groenestaakstraat (volledig)
 • Gaverstraat (volledig)
 • Botestraat (vanaf de Lusthoflaan tot aan de trambaan)

Veilige fietspaden

 • Fietsers kunnen nu veilig en comfortabel op aanliggende en verhoogde of vrijliggende enkelrichtingfietspaden in beton rijden.
 • De fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en zorgen voor een veilige oost-westverbinding door Wondelgem.

Nieuw ingerichte kruispunten

 • De belangrijkste kruispunten kregen een nieuwe inrichting, waarbij er heel wat aandacht ging naar de plaats van fietsers op het kruispunt.
 • Zo zijn er duidelijk aangeduide fietsopstelplaatsen waar ze kunnen wachten. Waar nodig zijn ook snelheidsremmende maatregelen genomen. De kruispunten zijn ook uitgerust met blindengeleiding.

Meer groen

 • In de Groenestaakstraat konden voorbijgangers en buurtbewoners genieten van monumentale bomenrijen.
 • Zowel in het ontwerp als bij de uitvoering van de plannen werden die maximaal behouden. In de Gaverstraat kwamen nieuwe bomen.

Gescheiden riolering

 • In het volledige projectgebied ligt nu een gescheiden rioleringsstelsel met een aparte afvoer voor regen- en afvalwater.
 • Alle 185 woningen langs het traject zijn afgekoppeld. Onder de grond werden ook alle noodzakelijke nutsleidingen (onder andere water, elektriciteit, telecommunicatie,...) volledig vernieuwd.