20170302_AV_Clivia - 3D beelden cam04_Cliviastraat_RGB (Large).jpg
Toekomstbeeld Cliviastraat - onder voorbehoud

Cliviastraat en omgeving: in ontwerpfase

De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de Cliviastraat en omgeving.

De definitieve ontwerpplannen zijn klaar en we stellen ze graag aan u voor.

Projectzone

  • Cliviastraat
  • Narcisstraat
  • Cyclamenstraat

Ontwerp en groen

  • De Cliviastraat, Narcisstraat en Cyclamenstraat zijn ontworpen als woonerf. Dit is een autoluwe straat waarin doorgaand verkeer wordt afgeraden. De snelheid is er beperkt tot 20 km/uur. We voorzien in deze 3 straten in totaal 23 nieuwe bomen, verspreid tussen parkeervakken en in groenvakken. Dit komt neer op 587 m² bijkomend groen op een totaal van 4092 m² (dus +14% ontharding).
  • In deze 3 straten komt halverwege de straat een snelheidsremmende maatregel: er komt een asverschuiving en de rijbaan wordt hiervoor als een betonnen tweesporenweg aangelegd (rijlopers van 1,2 meter breed). In de Narcisstraat komt er bijkomend een knip (2 draaibomen) zo wordt doorgaand verkeer geweerd. In deze zone zullen ook spelprikkels bijdragen tot een aangename woonomgeving.
  • Er worden ook 8 fietsenstallingen (elk goed voor 5 fietsen) ingepland over deze 3 straten.

Rioleringswerken

FARYS staat in voor de heraanleg van het rioleringsstelsel.

Timing en nutswerken

De timing voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken ligt voorlopig in 2021. De aanleg van de Cyclamenstraat vergt meer tijd en moet nog verder technisch bekeken worden i.v.m. de ondergrondse wortelruimte voor de bomen. De Stad Gent en FARYS zullen u hierover tijdig informeren.