20170302_AV_Clivia - 3D beelden cam04_Cliviastraat_RGB (Large).jpg
Toekomstbeeld Cliviastraat - onder voorbehoud

Cliviastraat en omgeving: in ontwerpfase

De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de Cliviastraat en omgeving.

De voorontwerpplannen zijn klaar en we stellen ze graag aan u voor.

Projectzone

  • Cliviastraat
  • Narcisstraat
  • Cyclamenstraat
  • Hippoliet van Peenestraat (deel tussen het kruispunt met de Mimosastraat en de Petrus de Broestraat)

Ontwerp en groen

Voor de Cliviastraat, de Narcisstraat en de Cyclamenstraat zijn een aantal voorstellen uitgewerkt om de kwaliteit van de straat en de verkeersveiligheid te verbeteren.

De Hippoliet van Peenestraat wordt ingericht als woonerf. Dit is een autoluwe straat waarin doorgaand verkeer wordt afgeraden. De snelheid is er beperkt tot 20 km/uur. Het parkeren wordt beter ingericht. Door de herinrichting van de fietsoversteek op het kruispunt van de Mimosastraat met de Hippoliet van Peenestraat krijgen fietsers voorrang en kunnen veiliger oversteken.

In elke straat zullen meer groen en spelprikkels bijdragen tot een aangename woonomgeving.

Rioleringswerken

FARYS staat in voor de heraanleg van het rioleringsstelsel.

Timing en nutswerken

De timing voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken ligt nog niet vast. De Stad Gent en FARYS zullen u hierover tijdig informeren.